Каталог матеріалів

Урок №75 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Види речень за метою висловлювання. Навчаюся правиль­но відтворювати інтонацію розповідних речень

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №75. Види речень за метою висловлювання. Навчаюся правиль­но відтворювати інтонацію розповідних речень.

Мета: ознайомити учнів з розповідними реченнями за метою висловлювання та їх правописом, навчати правильно інтонувати розповідні речення; розвивати організацій­но-контрольні вміння організовувати спеціальні спостереження над мовним матеріалом; розвивати творчі вміння побудови розповідних речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до укрїнського слова.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд9. Запам’ятай! Речення, у якому про щось розповідається або повідомляється, називається розповідним. У кінці розповідного речення ставиться крапка ( . ).

Слайд10. Прочитай вірш Лесі Лужецької і вивчи його напам’ять. Випиши розповідні речення. Поясни, чому виписані речення є розповідними.

Слайд11. Доповни речення словами з довідки. Доповни речення словами з довідки.

Слайд12. Прочитай. Поміркуй, що спільного в цих двох уривках із віршів. Полічи, зі скількох розповідних речень складається кожний з уривків. Правильно інтонуй кожне розповідне речення. Запиши з пам’яті одне з розповідних речень (на вибір).

Слайд13-14. Прочитайте і відгадайте загадки. Складіть і запишіть розповідні речення зі словами відгадками. Навчайтеся правильно інтонувати розповідні речення.

Слайд15. Прочитай загадку Дмитра Білоуса. Запиши відгадку. Устав пропущене слово.

Слайд16. Фізкультхвилинка.

Слайд17. Паморозь — лід, що утворюється від водяної пари на охолоджених предметах; іній.

Слайд18. Прочитайте речення, уставляючи пропущені слова. Доповніть текст двома розповідними реченнями. Запишіть складені речення.

Слайд19. Установи відповідність між початком і кінцем прислів’їв за допомогою стрілок. Поясни, що означають ці прислів’я. Склади і запиши розповідне речення зі словами ввічливості.

Слайд20. Прочитайте текст. Складіть і запишіть три розповідні речення про зимовий ліс.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні