Каталог матеріалів

Урок №50 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Доповнення ре­чень. Навчальний діалог.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №50. Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Доповнення ре­чень. Навчальний діалог.

Мета: формувати вміння вживання дієслів у мовленні, їх розпізнавання в реченні за допомогою питань; розвивати навички зв’язного мовлення, логічне мислення; виховувати уважність та спостережливість, любов до природи, навколишнього світу.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд9. Прочитай. Випиши дієслова за абеткою.

Слайд10. Прочитай прислів’я, уживаючи дієслова в дужках у потрібній формі. Поясни їх зміст.

Слайд11. Розкажи, як ти пізнаєш світ. Доповни речення.

Слайд12. Де з охотою працюють, там усе встигають.

Слайд13. На дерево дивись, як родить, а на людину — як робить.

Слайд14. Фізкультхвилинка.

Слайд15. Усно зміни слова за зразком.

Слайд16. Пригадайте назви днів тижня. Послідовно запишіть їх. Розкажіть, як ви плануєте свій день (один із днів тижня на вибір). Що ви в цей день будете робити? Наведіть приклад такого плану за зразком.

Слайд17. Поміркуй і поясни, чому так важливо планувати свій час. Як планувати свій день так, щоб успішно навчатися, цікаво відпочивати і досягати поставлених цілей? Чи є в тебе щоденник для планування?

Слайд18. Планування — ключ до успіху в житті.

Слайд19. Продовжте розмову Cашка та Тетянки.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні