Каталог матеріалів

Урок №44 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Навчаюся утворювати сполучення слів із прикметниками. Доповнення вірша.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №44. Навчаюся утворювати сполучення слів із прикметниками. Доповнення вірша.

Мета: навчати утворювати словосполучення слів із прикметниками. Формувати вміння ставити питання до поданих слів, вчити описувати предмети, доповнювати вірш; розширювати лексичний запас учнів словами, що називають ознаки предметів; розвивати увагу, спостережливість, образне, творче мислення, уміння описувати предмети, творчі здібності, навички каліграфічного письма, культуру мовлення, вміння давати правильні відповіді на поставлені запитання.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд8. Прочитай уривок із вірша Лесі Лужецької, розкриваючи дужки.

Слайд9. Прочитай текст. Здогадайся, про якого птаха йдеться. Запиши його назву

Слайд10. Утвори від назв предметів слова — назви ознак предметів за зразком.

Слайд11. Замініть виділені слова назвами ознак предмета за зразком.

Слайд12. Фізкультхвилинка.

Слайд13. Утвори сполучення слів і запиши за зразком. Назви питання, на які відповідають слова — назви ознак предметів.

Слайд14. Перестав слова кожного рядка так, щоб прочитати вірш. Запиши його.

Слайд15. Підкресли прикметники хвилястою лінією. Самостійно добери і запиши слова – назви ознак до іменника шпачок.

Слайд16. Доповніть вірш про пташку словами — назвами ознак предметів із довідки. На які питання вони відповідають?

Слайд17. Дрібний — малий, некрупний; дрібні гроші.

Слайд18. Мілкий — неглибокий; мілке море.

Слайд19. Граємось у слова.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні