Каталог матеріалів

Урок №42 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Слова — назви ознак предметів (прикметники). Навчаюся визначати слова— назви ознак предметів.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №42. Слова — назви ознак предметів (прикметники). Навчаюся визначати слова— назви ознак предметів.

Мета: ознайомити дітей зі словами, що називають ознаки предметів і відповідають на питання який? яка? яке?. Формувати вміння ставити питання до поданих слів, вчити описувати предмети; розширювати лексичний запас учнів словами, що називають ознаки предметів; розвивати увагу, спостережливість, образне, творче мислення, уміння описувати предмети, творчі здібності, навички каліграфічного письма, культуру мовлення, вміння давати правильні відповіді на поставлені запитання.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд8. В українській мові є слова — назви ознак предметів. Вони відповідають на питання який? яка? яке? які?. Це прикметники.

Слайд9. Прочитайте уривок із вірша Лесі Лужецької. Випишіть слова — назви ознак предметів за зразком. На які питання вони відповідають?

Слайд10. Поміркуй і скажи, від якого слова походить слово прикметник.

Слайд11. Прочитай загадку і відгадай її.

Слайд12. Відгадайте загадку. Назвіть відгадане слово.

Слайд13. Випишіть слова — назви ознак предмета за зразком.

Слайд14. Фізкультхвилинка.

Слайд15. Прочитай іменники. Утвори від них прикметники за зразком.

Слайд16. Запиши, уставляючи слова з довідки. Усно постав питання до слів — назв ознак предметів.

Слайд17. Прочитай вірш Анатолія Костецького. Підкресли прикметники.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні