№001 - Разом ми сильніші

Мета: привітати дітей із початком нового навчального року; пригадати до яких кіл спілкування належить людина; ознайомити учнів з поняттям «спільнота», формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; розвивати інтерес до школи, її історії;  формувати позитивне ставлення до навчання; виховувати дружні стосунки в класі, доброзичливе ставлення до учнів школи; розвивати увагу, мислення, мовлення.

№002 - Як люди взаємодіють у спільноті

Мета: ознайомити учнів з поняттям «взаємодія», формувати вміння працювати у команді, застосовуючи необхідні якості сучасної людини; розвивати вміння слухати та ставити себе на місце інших; формувати позитивне ставлення до роботи в команді, групі; виховувати дружні стосунки в класі; розвивати увагу, мислення, мовлення.

№003 - Яка знайти друзів

Мета: пригадати, що спільного та чим відрізняється людина від інших живих істот; ознайомити учнів з поняттями «конфлікт», «компроміс», продовжувати формувати вміння працювати у команді, застосовуючи необхідні якості сучасної людини; продовжувати формувати риси характеру, які сприяють спілкуванню з іншими; розвивати вміння слухати та ставити себе на місце інших; формувати позитивне ставлення до роботи в команді, групі; виховувати дружні стосунки в класі; вчити вирішувати конфлікти мирним шляхом; розвивати увагу, мислення, мовлення.

№004 - Які в дітей права та обов’язки

Мета: пригадати, які права мають діти; ознайомити учнів з поняттями «обов’язок», «кодекс», «конвенція», «ООН»; вчити встановлювати взаємозв’язки у соціальному житті (між вчинком і наслідком, порушенням правил і відповідальністю); вчити передбачає наслідки своїх вчинків; моделювати життєві ситуації для вирішення посильних проблем школи, громади; продовжувати формувати усвідомлену приналежність до українського суспільства; розвивати вміння слухати та ставити себе на місце інших; формувати позитивне ставлення до роботи в команді, групі; виховувати дружні стосунки в класі; розвивати увагу, мислення, мовлення.

№005 - Створення лепбука «Права та обов’язки дітей».

Мета: пригадати, які права мають діти; продовжувати формувати уявлення учнів щодо такої форми роботи, як лепбук; розробити власний лепбук; продовжувати формувати усвідомлену приналежність до українського суспільства; розвивати вміння слухати та ставити себе на місце інших; формувати позитивне ставлення до роботи в команді, групі; виховувати дружні стосунки в класі; розвивати увагу, мислення, мовлення.

№006 - Чи всі люди рівні. Що таке справедливість

Мета: пригадати, які права мають діти; ознайомити учнів з поняттями «дискримінація», «стать», «справедливість», «цінність»; продовжувати формувати поняття впливу суспільних груп (дитячий колектив) на розвиток людини; закріпити знання щодо переваг доброго ставлення до інших на прикладах вияву таких якостей: чесність, доброзичливість, подільчивість, працьовитість, ввічливість на противагу хитрощам, байдужості, жадібності, лінощам, безкультурності; вчити демонструвати ставлення до приватної власності своєї та інших як до цінності; закріпити усвідомлення необхідності толерантних взаємин між людьми; формувати позитивне ставлення до навчання; виховувати дружні стосунки в класі, доброзичливе ставлення до учнів школи; розвивати увагу, мислення, мовлення.

№007 - Чому людині потрібен особистий простір

Мета: вчити аргументувати неприпустимість порушення приватного простору; формувати усвідомлення необхідності толерантних взаємин між людьми; продовжувати вчити співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); моделювання ситуацій при яких відбувається поділ з іншими інформацією про права кожної дитини (право на навчання, медичну допомогу, відпочинок, захист від жорстокого поводження); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, доброзичливе ставлення до учнів школи; розвивати увагу, мислення, мовлення.

№008 - Що об’єднує людей в спільні групи

Мета: повторити, що спільного та чим відрізняється людина від інших живих істот (мова, праця, спілкування і взаємодія з іншими людьми); продовжувати формувати уявлення про приналежність до України; продовжувати вчити співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); зазначити чим відрізняється суспільство від спільноти; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, доброзичливе ставлення до учнів школи; розвивати увагу, мислення, мовлення.

№009 - Чи здатні люди змінювати суспільство

Мета: повторити, що спільного та чим відрізняється людина від інших живих істот (мова, праця, спілкування і взаємодія з іншими людьми); стимулювати інтерес до пізнання минулого і сучасного України; продовжувати ознайомлювати з прикладами світових досягнень; вчити аналізувати їх вплив на життя людини і природу; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, формувати природоохоронну культуру; розвивати увагу, мислення, мовлення.

№010 - Чому сім’я – найголовніше в нашому житті

Мета: повторити, що спільного та чим відрізняється людина від інших живих істот (мова, праця, спілкування і взаємодія з іншими людьми); повторити правила поведінки у сім’ї;  повторити переваги доброго ставлення до інших на прикладах вияву таких якостей: чесність, доброзичливість, працьовитість, ввічливість на противагу байдужості, лінощам; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№011 - Що я знаю про історію свого роду

Мета: повторити як змінюється людина упродовж життя, вчити наводити приклади з власного досвіду; формувати почуття відповідальності перед родиною; вчити збирати інформацію про свій край, про минуле, історії назв; повторити правила поведінки у сім’ї; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№012 - Традиції моєї сім’ї

Мета: повторити, що спільного та чим відрізняється людина від інших живих істот (мова, праця, спілкування і взаємодія з іншими людьми); закріплювати почуття відповідальності перед родиною; повторити правила поведінки у сім’ї;  повторити переваги доброго ставлення до інших на прикладах вияву таких якостей: чесність, доброзичливість, працьовитість, ввічливість на противагу байдужості, лінощам; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№013 - Що таке сімейний добробут

Мета: ознайомити з поняттями «бюджет», «доходи», «витрати»; повторити, що спільного та чим відрізняється людина від інших живих істот (мова, праця, спілкування і взаємодія з іншими людьми); закріплювати почуття відповідальності перед родиною;  ознайомити з прийомами планування робочого часу, сімейного бюджету; вчити рахувати доходи й витрати сімейного бюджету; повторити переваги доброго ставлення до інших на прикладах вияву таких якостей: чесність, доброзичливість, працьовитість, ввічливість на противагу байдужості, лінощам; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№014 - Як досягти мети

Мета: ознайомити з поняттями «мрія», «мета», «організованість»; продовжувати вчити розповідати про себе, свої захоплення, розпізнавати риси характеру і давати їм оцінку; вчити розпізнавати риси характеру, які сприяють і ті, що заважають досягненню успіху в житті, спілкуванню з іншими; пояснювати, як досягнення мети залежить від наполегливості й старанності; повторити, що спільного та чим відрізняється людина від інших живих істот (мова, праця, спілкування і взаємодія з іншими людьми); повторити переваги доброго ставлення до інших на прикладах вияву таких якостей: чесність, доброзичливість, працьовитість, ввічливість на противагу байдужості, лінощам; вчити аналізувати виконання дослідження, називати чинники успіху; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№015 - Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота з тем «Я і моя шкільна громада», «Я і моя сім’я»

Мета: узагальнити знання учнів за темами «Я і моя шкільна громада» та «Я і моя сім’я»; розвивати спостережливість, вміння коригувати свої дії відповідно до ситуацій; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№016 - Як провести спостереження

Мета: ознайомити з поняттями «спостереження», «архів»; повторити тіла неживої і живої природи; тіла природи і ті, що створила людина;  вчити складати перелік тіл неживої/живої природи на основі власних спостережень; пояснювати, як досягнення мети залежить від наполегливості й старанності; встановлювати зв’язки між ними; описує явища природи, висловлювати своє враження від них; вчити проводити спостереження тіл і явищ у найближчому природному оточенні за планом, фіксувати результати, презентувати їх; вчити аналізувати виконання дослідження, називати чинники успіху; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№017 - Екскурсія. Проводимо спостереження «Як змінилась природа восени».

Мета: формувати в учнів уявлення про природу як єдине ціле, знаходити взаємозв'язки у природі восени; розширювати знання про об'єкти неживої та живої природи; продовжувати розвивати вміння обстежувати об'єкти природи, аналізувати, описувати їх, виділяти істотні ознаки, порівнювати, групувати за істотними ознаками; ознайомити учнів із правилами поведінки у природі та правилами поведінки під час екскурсії; навчати милуватися красою природи восени. Виховувати любов до природи, бережливе і дбайливе ставлення до неї.

№018 - Як провести експеримент

Мета: ознайомити з поняттям «експеримент»; вчити аналізувати основні кроки дослідження, передбачені планом, пропонувати власні ідеї; вчити формулювати припущення і перевіряти їх у ході дослідження за наданим або самостійно складеним планом; пояснювати, визначати самостійно або у групі, що необхідно для проведення дослідження (обладнання, інформація тощо);  виконувати самостійно/у парі/у групі дослідження тіла/явища природи за планом/інструкцією (об’єкти дослідження обирає самостійно або надаються вчителем);  вчити аналізувати виконання дослідження, називати чинники успіху; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№019 - Як провести вимірювання

Мета: ознайомити з поняттям «вимірювання»; продовжувати вчити аналізувати основні кроки дослідження, передбачені планом, пропонувати власні ідеї; продовжувати вчити формулювати припущення і перевіряти їх у ході дослідження за наданим або самостійно складеним планом; пояснювати, визначати самостійно або у групі, що необхідно для проведення дослідження (обладнання, інформація тощо);  виконувати самостійно/у парі/у групі дослідження тіла/явища природи за планом/інструкцією (об’єкти дослідження обирає самостійно або надаються вчителем);  вчити аналізувати виконання дослідження, називати чинники успіху; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№020 - Які бувають явища природи

Мета: ознайомити з поняттям «стихійні явища»; продовжувати формувати вміння наводити приклади тіл і явищ природи; описувати явища природи, висловлювати своє враження від них; розповідати про явища природи, що вивчалися і/або які доводилось спостерігати,  виконувати самостійно/у парі/у групі дослідження тіла/явища природи за планом/інструкцією; вчити аналізувати виконання дослідження, називати чинники успіху; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№021 - Які тіла нас оточують і з чого вони складаються

Мета: ознайомити з поняттям «агрегатний стан»; продовжувати формувати вміння наводити приклади тіл і явищ природи; розрізняти і називати тіла неживої і живої природи; тіла природи і ті, що створила людина; складати перелік тіл неживої/живої природи на основі власних спостережень; виявляти у природному оточенні тіла неживої і живої природи, встановлювати зв’язки між ними; виявляти у своєму оточенні тіла неживої природи і класифікувати їх за певними ознаками (формою, кольором, станом тощо); порівнювати тіла неживої природи за зовнішніми ознаками/на основі досліджених властивостей; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№022 - Де ховається вода

Мета: ознайомити з поняттями «виток», «гирло»; формувати навички роботи з інформацією щодо вживання достатньої кількості води щодоби, розповідати про поширення води на планеті, використання води людиною, значення повітря для рослин, тварин, людини; пояснювати значення води у природі; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№023 - Які властивості має вода

Мета: моделювати кругообіг води у природі; вчити пояснювати зміни станів води; співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра)  пояснювати значення води у природі; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№024 - Які речовини розчиняються у воді

Мета: досліджувати властивість води як розчинника, дослідити сіль та  крейду на розчинність у воді; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№025 - Чому вода потребує охорони

Мета: наводити приклади водойм та їх використання, розповідати про використання води людиною, пояснювати значення води у природі; зміни станів води; необхідність охорони води, описувати способи очищення води і практикувати деякі з них (відстоювання, фільтрування); наголошувати на необхідності охорони водойм; застосовувати знання для економного використання води у побуті; виявляти шану до традицій українського народу у ставленні до води; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№026 - Створення лепбука «Кругообіг води в природі».

Мета: вчити школярів організовувати свою навчальну діяльність; мати власну думку, обґрунтовувати її; дати уявлення про воду як необхідну складову довкілля, про перетворення води в природі; продовжувати формувати уявлення учнів щодо такої форми роботи, як лепбук; розробити власний лепбук; продовжувати формувати усвідомлену приналежність до українського суспільства; розвивати вміння слухати та ставити себе на місце інших; формувати позитивне ставлення до роботи в команді, групі; виховувати дружні стосунки в класі; розвивати увагу, мислення, мовлення.

№027 - Яка роль повітря у природі

Мета: розповідати про значення повітря для рослин, тварин, людини; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№028 - Які властивості має повітря

Мета: досліджувати у парі/у групі властивості повітря; продовжувати розповідати про значення повітря для рослин, тварин, людини; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№029 - Чому повітря потребує охорони

Мета: досліджувати у парі/у групі властивості повітря; продовжувати розповідати про значення повітря для рослин, тварин, людини; знаходити та ділитися інформацією з іншими щодо користі прогулянок на свіжому повітрі; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№030 - Що таке гірські породи

Мета: вміти наводити приклади водойм, гірських порід, корисних копалин та їх використання; розпізнавати і називати гірські породи (пісок, глину, вапняк, граніт), корисні копалини у колекціях; вчити досліджувати у парі/у групі властивості гірських порід, складати колекції; презентувати інформацію про природу у вигляді таблиці тощо; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№031 - Як добувають корисні копалини

Мета: вміти наводити приклади водойм, гірських порід, корисних копалин та їх використання; розпізнавати і називати гірські породи (пісок, глину, вапняк, граніт), корисні копалини у колекціях; вчити досліджувати у парі/у групі властивості гірських порід, складати колекції; презентувати інформацію про природу у вигляді таблиці тощо; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№032 - Яке значення корисних копалин для людини

Мета: вміти наводити приклади водойм, гірських порід, корисних копалин та їх використання; розпізнавати і називати гірські породи (пісок, глину, вапняк, граніт), корисні копалини у колекціях; пояснювати значення гірських порід і корисних копалин у добробуті людини; вчити досліджувати у парі/у групі властивості гірських порід, складати колекції; презентувати інформацію про природу у вигляді таблиці тощо; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№033 - Чому ґрунт – важливе тіло природи

Мета: продовжувати формування знання і вмінь щодо ґрунтів; знати склад ґрунту та його значення для живих організмів; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№034 - Чому ґрунти потребують охорони

Мета: продовжувати формування знання і вмінь щодо ґрунтів; знати склад ґрунту та його значення для живих організмів; наголосити на необхідності догляду за ґрунтом; закликати виявляти шану до традицій українського народу у ставленні до ґрунту; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№035 - Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота з тем «Як людина досліджує природу», «Явища природи. Тіла і речовини»

Мета: узагальнити знання учнів з теми «Явища природи. Тіла і речовини»; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№036 - Які бувають рослини

Мета: дати уявлення про організми – тіла живої природи: рослини; повторити ознаки рослин, органи рослин; вчити порівнювати і класифікувати рослини, за певними ознаками; розпізнавати і називати рослини, різних груп (по 2-3 представники); продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№037 - Як розмножуються квіткові рослини

Мета: повторити ознаки рослин, органи рослин; вчити порівнювати і класифікувати рослини, за певними ознаками; розпізнавати і називати рослини, різних груп (по 2-3 представники); спостерігати та описувати розвиток рослин, які вирощено з різних частин рослини (насінини, бульби, живця, пагона); продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№038 - Які умови потрібні для розвитку рослин

Мета: повторити ознаки рослин, органи рослин; вчити порівнювати і класифікувати рослини, за певними ознаками; розпізнавати і називати рослини, різних груп (по 2-3 представники); називати ознаки рослин, органи рослин, умови, необхідні для життя різних організмів (рослин,); природні угруповання; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№039 - Як виростити нову рослину без насіння

Мета: повторити ознаки рослин, органи рослин; вчити порівнювати і класифікувати рослини, за певними ознаками; розпізнавати і називати рослини, різних груп (по 2-3 представники); називати ознаки рослин, органи рослин, умови, необхідні для життя різних організмів (рослин,); природні угруповання; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№040 - Пристосування квіткових рослин до різних умов життя

Мета: повторити ознаки рослин, органи рослин; вчити порівнювати і класифікувати рослини, за певними ознаками; розпізнавати і називати рослини, різних груп (по 2-3 представники); називати ознаки рослин, органи рослин, умови, необхідні для життя різних організмів (рослин,); природні угруповання; співвідносити рослини (на зображеннях, у колекціях тощо) з умовами їх існування; робити висновок про зв’язки організмів між собою і з неживою природою, виявляти емоційно-ціннісне ставлення до представників живої природи, піклуватися про них; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№041 - Різноманітність культурних рослин. Значення рослин

Мета: повторити ознаки рослин, органи рослин; вчити порівнювати і класифікувати рослини, за певними ознаками; розпізнавати і називати рослини, різних груп (по 2-3 представники); називати ознаки рослин, органи рослин, умови, необхідні для життя різних організмів (рослин,); порівнювати і класифікувати рослини за певними ознаками; виявляти пізнавальну активність на уроках; робити висновок про зв’язки організмів між собою і з неживою природою, виявляти емоційно-ціннісне ставлення до представників живої природи, піклуватися про них; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№042 - Яке значення грибів для природи

Мета: надати уявлення про організми - тіла живої природи: гриби; вчити ознаки грибів, органи, умови, необхідні для життя різних організмів (грибів); розуміти значення води, повітря, світла, тепла для організмів; вчити розпізнавати і називати гриби різних груп (по 2-3 представники); виявляти пізнавальну активність на уроках; робити висновок про зв’язки організмів між собою і з неживою природою, виявляти емоційно-ціннісне ставлення до представників живої природи, піклуватися про них; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№043 - Які їстівні гриби, а яка – отруйні

Мета: надати уявлення про організми - тіла живої природи: гриби; вчити ознаки грибів, органи, умови, необхідні для життя різних організмів (грибів); розуміти значення води, повітря, світла, тепла для організмів; вчити розпізнавати і називати гриби різних груп (по 2-3 представники); виявляти пізнавальну активність на уроках; робити висновок про зв’язки організмів між собою і з неживою природою, виявляти емоційно-ціннісне ставлення до представників живої природи, піклуватися про них; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№044 - Різноманітний світ тварин

Мета: формувати уявлення про організми – тіла живої природи: тварини;  виявляти пізнавальну активність на уроках; робити висновок про зв’язки організмів між собою і з неживою природою, виявляти емоційно-ціннісне ставлення до представників живої природи, піклуватися про них; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№045 - Хто чим живиться

Мета: формувати уявлення про організми – тіла живої природи: тварини;  виявляти пізнавальну активність на уроках; робити висновок про зв’язки організмів між собою і з неживою природою, виявляти емоційно-ціннісне ставлення до представників живої природи, піклуватися про них; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№046 - Як з’явилися свійські тварини

Мета: формувати уявлення про організми – тіла живої природи: тварини;  виявляти пізнавальну активність на уроках; робити висновок про зв’язки організмів між собою і з неживою природою, виявляти емоційно-ціннісне ставлення до представників живої природи, піклуватися про них; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№047 - Чому рослини і тварини потребують охорони

Мета: охарактеризувати заходи охорони рослин і тварин; наголосити на цінності природи для життя людей, залежності якості життя людей від стану навколишнього середовища; вчити наводити приклади рослин і тварин Червоної книги України, пояснювати необхідність їх охорони; дотримуватися правил безпечної поведінки у природі (у лісі, на воді тощо); оцінювати власну поведінку і поведінку інших людей у природі; долучатися до природоохоронних заходів і ділитися інформацією про них з іншими; розуміти цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№048 - Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота з тем «Різноманітність рослин і тварин». Підсумок за семестр.

Мета: узагальнити знання учнів з теми «Різноманітність рослин і тварин»; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№049 - Яку будову має наше тіло

Мета: розширити і систематизувати знання дітей про будову людського тіла та його частини, призначенням та дією, учити знаходити, показувати частини тіла  на собі; розуміти цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№050 - Яка роль шкіри в організмі людини

Мета: розширити і систематизувати знання дітей про шкіру, призначенням та дією; розуміти цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання