№094 - Досліджуємо задачі

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 94. Досліджуємо задачі

Мета: удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; удосконалювати навички табличного множення та ділення; актуалізувати вміння лічити в межах 1000, визначати          місце числа в натуральному ряду, вміння  утворювати трицифрові числа різними способами, подавати числа у вигляді суми розрядних доданків, визначати загальну кількість одиниць, десятків, сотень; формувати вміння порівнювати числа за їх розташуванням у натуральному ряду, виконувати порозрядне       порівняння, додавати й віднімати круглі трицифрові числа способом укрупнення розрядних одиниць, додавати й віднімати число 1, додавати й віднімати числа на основі нумерації; вдосконалювати          вміння розв’язувати складені задачі на прикладі обернених задач на різницеве або          кратне порівняння двох часток; формувати уявлення про алгебраїчний  метод розв’язування задач цих видів; удосконалювати вміння замінювати складене іменоване число простим, просте — складеним; формувати вміння будувати коло заданого радіусу, обчислювати діаметр кола, будувати        прямокутник із даними довжинами сторін, обчислювати його         периметр.

                        

Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-5.  Геометрична хвилинка. Розгляньте рисунок на с. 15 навчального зошита.

Слайд 6.  Усна лічба. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

 

Слайд 7-9.  Математичний диктант. Запишіть числа, що містять:

Слайд 10.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 11-12.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 13-14. Завдання 2. Запиши в  таблиці числові дані задач і вирази для знаходження значень величин. Запиши розв’язання кожної задачі виразом.

Слайд 15-16. Завдання 2. Запиши в  таблиці числові дані задач і вирази для знаходження значень величин. Запиши розв’язання кожної задачі виразом.

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

Слайд 18. Завдання 3. Запиши в таблицю числові дані задачі. Шукане познач змінною. Запиши вирази для знаходження значень величин. Склади та розв’яжи рівняння.

Слайд 19. Завдання 4. Розглянь кожне з чисел: 456, 897, 608, 380. Визнач його розрядний склад. Заміни число сумою розрядних доданків. Визнач загальну кількість сотень; десятків; одиниць у  числі. Як можна утворити дане число?

Слайд 20. Завдання 5. Порівняй числа.

Слайд 21. Завдання 6. Заміни складене іменоване число простим; просте — складеним.

Слайд 22. Завдання 7. Побудуй коло радіусом 5 см. Обчисли його діаметр.

Слайд 23. Завдання 8. Побудуй прямокутник зі сторонами 6 см і 4 см. Обчисли його периметр.

Слайд 24. Рухлива вправа.

Слайд 25. Завдання 1. Назви числа, які більші за 569, але менші від 580; більші за 891, але менші від 912; менші від 500, але більші за 487.

Слайд 26. Завдання 2. Дай характеристику числам: 700; 399; 287; 320.

Слайд 27. Завдання 3. Запиши число, що містить:

Слайд 28-29. Завдання 4. Склади задачі за короткими записами. Що можна сказати про ці задачі? Розв’яжи задачу 1. Як зміна шуканого вплине на розв’язування цієї задачі? Розв’яжи задачі 2 і 3.

Слайд 30-31. Завдання 4. Склади задачі за короткими записами. Що можна сказати про ці задачі? Розв’яжи задачу 1. Як зміна шуканого вплине на розв’язування цієї задачі? Розв’яжи задачі 2 і 3.

Слайд 33. Завдання 6. Порівняй числа.

Слайд 34. Завдання 7. Порівняй математичні вирази.

Слайд 35-37. Завдання 8. Розв’яжи рівняння.

Слайд 38. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 39. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 40. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання