№092 - Визначаємо загальну кількість одиниць певного розряду

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 92. Визначаємо загальну кількість одиниць певного розряду

Мета: формувати уявлення про числа в межах 1000; удосконалювати навички табличного множення та ділення; актуалізувати вміння визначати розрядний склад числа, записувати трицифрові числа, лічити в межах 100, визначати місце числа у натуральному ряді, розуміння способу утворення двоцифрових чисел із попереднього, наступного, з одиниць різних розрядів, способу подання двоцифрового числа у вигляді суми розрядних доданків, перенесення способу дії на трицифрові числа; формувати вміння подавати трицифрові числа у вигляді суми розрядних доданків, замінювати суму розрядних доданків трицифровим числом; формувати розуміння прийому додавання і віднімання круглих трицифрових чисел способом укрупнення розрядних одиниць; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження суми двох часток; досліджувати вплив зміни шуканого на розв’язування задачі; узагальнити план розв’язування задач, обернених до задач на знаходження суми двох часток.

              

Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3, 8.  Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4.  Усна лічба. Виконай арифметичні дії.

Слайд 5-7.  Усне опитування.

Слайд 9.  Завдання 1. Попрацюй з математичними матеріалами.

Слайд 10.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 11-12.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 13-14. Завдання 1. Розбий на дві підмножини множину чисел: 456, 708, 340, 126, 700, 238, 600. За якою ознакою це можна зробити? Круглі числа заміни більшими розрядними одиницями. У кожному числі іншої підмножини усно визнач загальну кількість сотень; десятків; одиниць.

Слайд 15. Пам'ятка.

Слайд 16-17. Завдання 2. Розв’яжи задачу, скориставшись підказками.

Слайд 18-20. Завдання 3. Знайди корені (розв’язки) рівнянь.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Слайд 22-23. Завдання 4. Розв’яжи задачу. Склади та розв’яжи обернені задачі.

Слайд 24-25. Завдання 4. Перша обернена задача: 48, 8, 36, ?, 2. Як зміна шуканого вплине на розв’язання?

Слайд 26-27. Завдання 4. Друга обернена задача: 48, ?, 36, 9, 2. Що спільне в  розв’язанні обернених задач?

Слайд 28. Рухлива вправа.

Слайд 29-30. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Слайд 31. Завдання 3. Полічи від 679 до 702; від 804 до 780.

Слайд 32. Завдання 3. Визнач місце чисел 789, 400, 589, 330 у натуральному ряді. Як можна утворити кожне з цих чисел? Запиши відповідні рівності.

Слайд 33. Завдання 4. Визнач розрядний склад чисел: 570; 327; 400; 289.

Слайд 34. Пам'ятка.

Слайд 35. Завдання 5. У поданих числах визнач загальну кількість сотень; загальну кількість десятків; загальну кількість одиниць.  

Слайд 36-37. Завдання 6. Знайди значення виразів.

Слайд 38-39. Завдання 7. Добери короткий запис до задачі 1. Розв’яжи задачу 1.

Слайд 40-41. Завдання 7. Зістав задачі 1 і 2. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв’язання задач? Розв’яжи задачі 1 і 2.

Слайд 42. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 43. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 44. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання