№081 - Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 81. Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, що містять взаємопов’язані величини, удосконалювати обчислювальні навички додавання та віднімання з переходом через розряд, табличного множення та ділення;  актуалізувати вміння розв’язувати задачі на знаходження суми двох добутків; ознайомити із задачами на різницеве порівняння двох добутків шляхом зміни запитання у задачі на знаходження суми двох добутків; узагальнити математичні структури та план розв’язування задач на різницеве порівняння двох добутків; формувати вміння розв’язувати задачі з двома запитаннями: на знаходження суми або на різницеве порівняння двох добутків; формувати вміння обчислювати значення виразів на кілька дій одного і різних ступенів, з дужками або без дужок; здійснити пропедевтику розв’язування нерівностей зі змінною способом добору.

      

Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 3.  Усна лічба. Зошит «Працюю самостійно». Завдання 100. Знайди вартість товарів, які купили на ярмарку.

Слайд 4-5.  Усне опитування.

Слайд 6.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 7-8.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 9-10. Завдання 1. Розв’яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2. Як їх відмінність вплине на розв’язання задачі 2? Розв’яжи задачу 2.

Слайд 11-12. Завдання 1. Розв’яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2. Як їх відмінність вплине на розв’язання задачі 2? Розв’яжи задачу 2.

Слайд 13. Фізкультхвилинка.

Слайд 14-15. Завдання 2. Склади задачу. Зістав її із задачею 2 у завданні 1. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв’язання?

Слайд 16-17. Завдання 2. Склади задачу за коротким записом. Зістав її з попередньою задачею. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв’язання? Розв’яжи складену задачу. Досліди, що спільне в розв’язанні одержаних задач.

Слайд 18. Пам'ятка.

Слайд 19. Завдання 3. Добери хоча б одне значення змінної х,

за якої нерівність 24 : х < 8 буде істинною.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Слайд 21-22. Завдання 1. Перевір, чи правильно учні розв'язали подану задачу 1.

Слайд 23-24. Завдання 1. Зміни запитання задачі 1 так, щоб останньою була дія віднімання. Розв'яжи одержану задачу 2. Зістав розв'язання задач 1 і 2.

 Що в них спільне? Що відмінне?

Слайд 25. Завдання 1. Учні одержали задачу 3, змінивши ситуацію в задачі 2 на ситуацію купівлі-продажу. Досліди, як зміна величин вплине на розв'язання задачі 3.

Слайд 26. Завдання 1. Склади за коротким записом задачу 4. Зістав задачі 3 і 4. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв’язання задачі 4? Розв’яжи задачу 4.

Слайд 27. Пам'ятка.

Слайд 28-30. Завдання 2. Заміни складене іменоване число простим іменованим; просте іменоване — складеним іменованим.

Слайд 31-32. Завдання 3. Розв'яжи рівняння.

Слайд 33. Завдання 4. Знайди:

Слайд 34. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 35-37. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання