№077 - Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 77. Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, що містять взаємопов’язані величини, удосконалювати обчислювальні навички додавання та віднімання з переходом через розряд, табличного множення та ділення;  формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження суми двох добутків, складати і розв’язувати обернені задачі, в яких шуканою є величина одиниці вимірювання, величина  одиниці; узагальнити план розв’язування прямої задачі на знаходження суми двох добутків та обернених до  неї задач; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на прикладі задач, що містять знаходження частини   від числа, а також вміння знаходити значення виразів зі змінною.

     

Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-5.  Усна лічба. Завдання 1. Обчисли.

Слайд 6-9.  Математичний диктант. Запишіть вирази та обчисліть їх значення.

Слайд 10.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 11-12.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 13-15. Завдання 2. За кожним коротким записом склади задачу. Перевір, чи правильно зазначено плани розв’язування задач в коротких записах. Обґрунтуй свою думку. Що спільне в задачах? Чи є між ними якийсь зв’язок? Узагальни плани розв’язування таких задач.

Слайд 16-17. Завдання 3. За кожним текстом склади рівняння та розв’яжи його.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19-22. Завдання 4. Розв’яжи задачу.

Слайд 23-24. Завдання 5. Розв’яжи задачу.

Слайд 25-26. Завдання 6. Доповни короткий запис і схему задачі. Зістав подану задачу із задачею в завданні 5. У чому їх відмінність? Як ця відмінність вплине на розв’язання поданої задачі?

Слайд 26-27. Завдання 7. Знайди значення виразу зі змінною: 24 : а + а ∙ 3, якщо а = 6; а = 8; а = 3.

Слайд 28. Рухлива вправа.

Слайд 29-31. Завдання 1. Склади пряму задачу коротким записом , розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи обернені задачі. Що спільне в розв'язанні всіх задач?

Слайд 32. Завдання 2. Запиши задачу коротко у вигляді таблиці. Розв'яжи задачу. Виконай перевірку розв'язання: склади і розв'яжи дві обернені задачі.

Слайд 33-35. Завдання 3. Знайди значення виразів.

Слайд 36. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 37-38. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 39. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання