№074 - Знайомимось із задачами на знаходження суми двох добутків

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 74. Знайомимось із задачами на знаходження суми двох добутків

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, що містять взаємопов’язані величини, удосконалювати обчислювальні навички додавання та віднімання з переходом через розряд, табличного множення та ділення; актуалізувати відомі групи взаємопов’язаних величин, правила знаходження загальної величини, величини одиниці вимірювання та кількості; ознайомити із задачами на знаходження суми двох добутків шляхом розв’язування      двох послідовних простих задач, що містять групу взаємопов’язаних величин, та поєднання їх в одну; узагальнити знання математичної структури та плану розв’язування задач на знаходження суми двох добутків; формувати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження суми двох добутків; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на прикладі задач на кратне порівняння.

  Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 3-4.  Усна лічба.

Слайд 5-6.  Усне опитування.

Слайд 7.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 8-9.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 10. Пригадай!

Слайд 11-12. Завдання 1. Запиши задачі коротко. Розв’яжи задачі.

Слайд 13. Завдання 2. Зістав задачу з поданими в завданні 1. Що цікаве можна помітити? Поясни складений короткий запис. Розбий задачу на прості, склади план розв’язування задачі.

Слайд 13. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

Слайд16-17. Завдання 3. Склади задачі за таблицями. Зістав задачу 1 із задачею, поданою в завданні 2. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв’язання задачі 1? Зістав задачі 2 і 1. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв’язання задачі 2? Розв’яжи задачу 2.

Слайд 18. Завдання 3. Розв'яжи задачу 2.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Слайд 20-21. Завдання 1. Запиши задачі 1 і 2 коротко у вигляді таблиці. До кожної задачі виконай схему. Розв’яжи задачі.

Слайд 22. Завдання 1. Зістав задачі 1 і 3; 2 і 3. Що цікаве можна помітити? Поясни подані короткий запис і схему до задачі 3. Розбий задачу 3 на прості та склади план її розв'язування.

Слайд 23-24. Завдання 1. Склади за таблицями задачі 4 і 5. Зістав задачі 3 і 4. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв’язання задачі 1? Зістав задачі 4 і 5. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв’язання задачі 5? Розв’яжи задачу 5.

Слайд 25. Запам'ятай!

Слайд 26. Завдання 2. Заміни складене іменоване число простим іменованим; просте іменоване – складеним іменованим.

Слайд 27. Завдання 3. Доповни короткий запис задачі. Прокоментуй схему. Розв'яжи задачу.

Слайд 28. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 29-31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання