№072 - Розв'язую задачі

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 72. Розв'язую задачі

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, що містять взаємопов’язані величини удосконалювати обчислювальні навички додавання та віднімання з переходом через розряд, табличного множення та ділення; актуалізувати відомі групи взаємопов’язаних величин, правила знаходження загальної величини, величини одиниці вимірювання та кількості; формувати вміння розв’язувати прості задачі з вивченими групами взаємопов’язаних величин; дослідити залежність загального виробітку від зміни продуктивності праці при сталому часі роботи, залежність часу  роботи від  зміни загального виробітку при сталій продуктивності праці, залежність продуктивності праці від зміни загального виробітку при сталому часі роботи; закріпити уявлення про          порівняння частин        на      підставі      залежності величини частини від її знаменника;         формувати вміння розв’язувати прості рівняння.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-4. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 5-6.  Усне опитування.

Слайд 7.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 8-9.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 10-13. Завдання 1. Запиши задачі коротко. Доповни схематичні рисунки, розв’яжи задачі усно. Зістав задачі та їх розв’язання попарно: 1 і 2; 3 і 4. Що цікаве можна помітити? Чому так сталося?

Усно склади та розв’яжи обернені задачі.

Слайд 14. Фізкультхвилинка.

Слайд 15. Завдання 2. Заповни таблиці. Як залежить загальна величина від зміни величини 1 предмета; зміни кількості предметів?

Слайд 16. Завдання 3. Досліди, як залежить кількість предметів від зміни загальної величини; від зміни величини 1 предмета.

Слайд 17. Завдання 4. Заповни таблиці. Досліди, як залежить величина 1  предмета від зміни загальної величини; від зміни кількості предметів. Які висновки можна зробити?

Слайд 18. Рухлива вправа.

Слайд 19. Завдання 1. Розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи обернені задачі.

Слайд 20-22. Завдання 2. Добери короткий запис до задачі. Розв'яжи задачу. Склади задачі за іншими короткими записами. Що ти знаєш про такі задачі ? Як зміна шуканого впливає на їх розв'язання?

Слайд 23. Завдання 3. Накресли відрізки: АВ = 1 дм 6 см; СD =  4 см 5 мм.

Слайд 24. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 25-27. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 28. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання