№068 - Досліджуємо взаємопов’язані величини

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 68. Досліджуємо      взаємопов’язані величини

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, що містять взаємопов’язані величини, удосконалювати обчислювальні навички додавання та віднімання з переходом через розряд, табличного множення та ділення; актуалізувати розуміння залежності значення частки від зміни діленого, дільника; ознайомити  із залежністю величини одиниці вимірювання  від зміни кількості при сталій загальній величині; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження невідомого другого доданка, що містять просту задачу на знаходження частини від числа; досліджувати вплив   зміни на розв’язування задачі; формувати вміння розв’язувати прості задачі на знаходження кількості, на знаходження загальної величини.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 3.  Усна лічба.

Слайд 4.  Усний рахунок. Завдання 1. Обчисли.

Слайд 5-6.  Усне опитування.

Слайд 7.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 8-9. Хвилинка каліграфії.

Слайд 10. Завдання 1. Згадай, як значення частки залежить від зміни діленого; від зміни дільника. Скористайся цією залежністю для знаходження значень виразів.

 Слайд 11-13. Завдання 2. Заповни таблиці. Досліди, як залежить величина 1 предмета від зміни загальної величини; від зміни кількості предметів. Які висновки можна зробити?

Слайд 14. Пам'ятка.

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

Слайд 16-19. Завдання 3. Розв’яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв’язання задачі 2? Доповни короткий запис і схеми до задачі 2. Розв’яжи задачу 2.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Слайд 21. Завдання 1. Згадай, як значення частки залежить від зміни діленого; від зміни дільника. Скористайся цією залежністю для знаходження значень виразів.

Слайд 22-23. Завдання 2. Досліди залежність величини одиниці виміру від зміни загальної величини. Який висновок можна зробити?

Слайд 24. Завдання 4. Прочитай дроби. Що позначає знаменник дробу? Чисельник дробу? Розташуй дроби в порядку зростання.

Слайд 25. Завдання 5. Доповни короткий запис задачі, поясни схему. Поясни пошук розв'язання задачі за схемою аналізу. Розв'яжи задачу.

Слайд 26. Завдання 6. На діаграмі показано кількість синіх, жовтих, зелених і червоних скріпок. Визнач за діаграмою, у скільки разів жовтих скріпок менше, ніж зелених; у скільки разів зелених скріпок більше, ніж червоних. Склади подібні завдання для дітей у класі.

Слайд 27. Завдання 7. Знайди значення виразу зі змінною: 5 ∙ b  + 24 : b

якщо b = 4, b = 6, b = 8.

Слайд 28. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 29-30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання