№067 - Розв’язуємо прості задачі із взаємопов’язаними величинами

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 67. Розв’язуємо прості задачі із взаємопов’язаними величинами

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, що містять взаємопов’язані величини, удосконалювати обчислювальні навички додавання та віднімання з переходом через розряд, табличного множення  та    ділення; актуалізувати розуміння залежності значення добутку від зміни одного з множників; ознайомити        і з залежністю загальної величини від зміни величини одиниці вимірювання при сталій кількості, загальної величини від зміни кількості при сталій величині одиниці вимірювання; закріплювати уявлення про порівняння частин цілого на основі  залежності величини частини від її знаменника; формувати вміння розв’язувати прості та ускладнені рівняння; вдосконалювати навички обчислення значень виразів на кілька дій одного і різних ступенів, із дужками або без  дужок.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 3.  Усна лічба. Завдання 1. Обчисли.

Слайд 4.  Самостійне виконання роботи. Знайдіть значення виразів.

Слайд 5-6.  Усне опитування.

Слайд 7.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 8-9. Хвилинка каліграфії.

Слайд 10. Завдання 2. Згадай, як значення частки залежить від зміни діленого; від зміни дільника. Знайди значення виразів.

 Слайд 11-13. Завдання 3. Досліди, як залежить кількість предметів від зміни загальної величини; від зміни величини 1 предмета.

Слайд 14. Пам'ятка.

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

Слайд 16-19. Завдання 4. Розв’яжи задачу 1, користуючись підказками. Зістав задачі 1 і 2. У чому їх відмінність? Як ця відмінність вплине на розв’язання задачі 2? Розв’яжи задачу 2, користуючись підказками.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Слайд 21. Завдання 1. Заповни таблиці. Досліди, як залежить кількість предметів від зміни величини одиниці виміру. Який висновок можна зробити?

Слайд 22. Завдання 2. Зістав задачі 1 і 2. У чому їх відмінність? Який між ними зв’язок? Зміни запитання задачі 1 так, щоб одержати складену задачу. Розв'яжи її.

Слайд 23. Завдання 3. Розв’яжи задачу.

Слайд 24. Завдання 7. Знайди значення виразу зі змінною: 48 : х – 36 : у,

якщо х = 8, у = 6. Надай змінним інші значення та спробуй знайти значення одержаних виразів. 

Слайд 25. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 26-28. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 29. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання