№064 - Вивчаємо взаємозв’язок між величинами

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 64. Вивчаємо взаємозв’язок між величинами

Мета:   формування поняття про взаємопов’язані величини; удосконалювати обчислювальні навички додавання та віднімання з переходом через розряд, табличного множення та ділення; актуалізувати знання про групи взаємопов’язаних величин (загальну масу, масу одного предмета, кількість предметів; загальну довжину, довжину одного відрізу, кількість відрізів; загальну місткість, місткість однієї посудини, кількість          посудин); вчити   співвідносити величини одиниці вимірювання з першим множником, кількості — з другим, загальної величини — з добутком; застосовувати правило знаходження загальної величини, величини одиниці або  кількості; формувати вміння розв’язувати прості задачі на знаходження загальної величини кількох рівних предметів, складати й розв’язувати обернені задачі; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження суми, що містять просту задачу на знаходження частини від числа, складати задачі шляхом введення простої задачі на конкретний       зміст дії множення на матеріалі задач на знаходження різниці, що містять просту задачу на знаходження частини від числа; закріплювати уявлення про порівняння частин; формувати вміння розв’язувати прості та ускладнені рівняння.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4.  Усна лічба.

Слайд 5-7.  Усне опитування.

Слайд 8.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

Слайд 11-13. Завдання 1. Доповни короткі записи, розв’яжи задачі. Що спільне в усіх задачах? Як називають вирази, що є розв’язаннями задач? Яким компонентом є загальна величина? Згадай правило знаходження загальної величини.

Слайд 14-19. Завдання 2. У задачах обведи іменовані числа. З’ясуй, які взаємопов’язані величини описують ситуації задач. Доповни схеми. Який компонент є шуканим? Розв’яжи задачі.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Слайд 21-24. Завдання 3. Розв’яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв’язання задачі 2?

Слайд 25. Рухлива вправа.

Слайд 26-27. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Слайд 28-29. Завдання 2. Добери опорну схему до задачі, поясни схему. Розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи обернені задачі. Як знайти загальну величину? Як знайти величину однієї одиниці виміру? Як знайти кількість?

Слайд 30-31. Завдання 3. Поясни короткий запис і схеми до задачі. Розв'яжи задачу.

Слайд 32-34. Завдання 4. Розв'яжи рівняння.

Слайд 35. Завдання 5. Знайди значення виразу зі змінною: 36 : (р ∙ р) + 8,

якщо р = 3; р = 1.

Слайд 36. Завдання 6. Знайди значення першого виразу у стовпчику. Який компонент змінився у другому виразі? Як ця зміна вплине на результат? Знайди значення другого виразу, скориставшись виявленою закономірністю.

Слайд 37. Завдання 7. Знайди периметр прямокутника зі сторонами 6 і 2 см. Якої довжини має бути сторона квадрата з таким самим периметром?

Слайд 38. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 39-40. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 40. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання