№059 - Розв'язуємо ускладнені рівняння

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 59. Розв'язуємо ускладнені рівняння.

Мета:   формувати вміння розв’язувати рівняння удосконалювати          обчислювальні навички додавання та віднімання з переходом через       розряд, табличного множення та ділення; актуалізувати вміння       розв’язувати прості та ускладнені рівняння, в яких або праву      частину, або один із компонентів подано числовим виразом;       ознайомити з ускладненими рівняннями, в яких один із компонентів         подано виразом, вчити розв’язувати такі рівняння за алгоритмом;          удосконалювати вміння розв’язувати складені  задачі на матеріалі        задач на знаходження різниці, що містять просту задачу на      знаходження       частини від числа, на конкретний зміст арифметичної дії множення,      складати й розв’язувати взаємно обернені задачі; формувати вміння       застосовувати в обчисленнях залежність значення добутку від зміни    одного з множників, значення частки — від зміни діленого або    дільника.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-5.  Геометрична хвилинка.

Слайд 6-7.  Усна лічба.

Слайд 8-9.  Усне опитування.

 

Слайд 10.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 11-12. Хвилинка каліграфії.

Слайд 13-15. Завдання 1. Розв’яжи рівняння.

Слайд 16. Завдання 2. Зістав рівняння.

Слайд 17. Пам’ятка.

Слайд 18-20. Завдання 3. Розв’яжи рівняння з поясненнями.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Слайд 22-23. Завдання 4. Доповни записи. Розв’яжи задачу 1.

Слайд 24-25. Завдання 4. Зістав задачі 1 і 2. Розв’яжи задачу 2.

Слайд 26. Рухлива вправа.

Слайд 27. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Слайд 28-29. Завдання 2. Розглянь, як учні розв'язали рівняння. Яке з рівнянь ти можеш розв'язати? Зістав рівняння. Як їх відмінність вплинула на розв'язання другого рівняння?

Слайд 30. Рівняння, у яких один із компонентів – вираз зі змінною.

Слайд 31-33. Завдання 3. Розв'яжи рівняння, скориставшись пам'яткою.

Слайд 34-35. Завдання 4. Розв'яжи задачу 1, скориставшись підказками.

Слайд 36-37. Слайд 34-35. Завдання 4. Розв'яжи задачу 1, скориставшись підказками.

Слайд 38. Завдання 5. Значення якого виразу у стовпчику ти можеш знайти? Знайди його. Знайди значення іншого виразу, скориставшись залежністю результату від зміни компонента.

Слайд 39. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 40. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 41. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання