№057 - Досліджуємо залежність частки від зміни діленого або дільника

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 57. Досліджуємо залежність частки від зміни діленого або дільника

 Мета:  формувати вміння розв’язувати задачі удосконалювати    обчислювальні навички табличного множення та ділення;         актуалізувати розуміння риски дробу як знака ділення, вміння    розв’язувати прості задачі на знаходження частини від числа, на          знаходження числа за величиною його частини; формувати вміння          розв’язувати складені задачі, що містять знаходження частини від         числа, шляхом зіставлення простої задачі на знаходження частини від числа та складеної задачі, що є її продовженням, досліджувати      вплив зміни на розв’язування задачі; закріплювати уявлення про    порівняння частин на основі залежності величини частини від її  знаменника; формувати вміння застосовувати залежність значення        добутку від зміни     одного з множників, розв’язувати прості та      ускладнені рівняння.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-4. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 5.  Усна лічба. Виконується за картками з друкованою основою.

Слайд 6.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 7-8. Хвилинка каліграфії.

Слайд 9. Завдання 1. Прочитай дроби. Кожний дріб заміни часткою двох чисел.

Слайд 10. Завдання 2. Досліди, як зміна компонента впливає на результат.

Слайд 11. Запам'ятай правило!

 Слайд 12. Завдання 2. Досліди, як зміна компонента впливає на результат.

 Слайд 13. Запам'ятай правило!

 Слайд 14-15. Завдання 3. Згадай відповідні правила та знайди.

 Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Слайд 17. Завдання 4. Доповни схеми, розв’яжи задачу.

Слайд 18. Завдання 4. Розв’яжи задачу.

Слайд 19. Завдання 4. Зміни запитання задачі так, щоб у її розв’язанні останньою була дія віднімання.

Слайд 20. Завдання 5. Прочитай текст. З’ясуй, про що дізнаємось, знайшовши значення поданих виразів.

 Слайд 21. Рухлива вправа.

Слайд 22. Завдання 1. Знайди значення першого виразу в кожному стовпчику. Як зміна компонента впливає на результат? Знайди значення решти виразів.

Слайд 23-24. Завдання 2. Заміни кожний дріб часткою двох натуральних чисел. Запиши дроби в порядку зростання. Як змінюється знаменник – дільник?

Як змінюється дріб – частка.

Слайд 25. Завдання 4. Добери до кожної задачі опорну схему. Розв'яжи задачу 2. Зміни її запитання так, щоб в її розв'язання останньою була дія віднімання.

 Слайд 26. Завдання 4. Розв’яжи задачу 2.

 Слайд 27. Завдання 4. Задача 2. Зміни її запитання так, щоб в її розв'язання останньою була дія віднімання.

 Слайд 28-29. Завдання 5. Розв'яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2. Як їх відмінність вплине на розв'язання задачі 2? Розв'яжи задачу 2, доповнивши короткий запис і схеми.

 

Слайд 30-31. Завдання 5. Розв'яжи задачу 2, доповнивши короткий запис і схеми.

Слайд 32. Завдання 6. Яких значень може набувати змінна с,

щоб дріб   був більшим за  ?

Слайд 33. Завдання 7. Склади за текстом рівняння. Знайди корінь (розв'язок) одержаного рівняння.

Слайд 34. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 35. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання