№056 - Розв'язуємо складені задачі

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 56. Розв'язуємо складені задачі

Мета:  формувати вміння розв’язувати задачі удосконалювати     обчислювальні навички табличного множення та ділення;         актуалізувати розуміння риски дробу як знака ділення, вміння    розв’язувати прості задачі на знаходження частини від числа, на          знаходження числа за величиною його частини; формувати вміння          розв’язувати складені задачі, що містять знаходження частини від         числа, шляхом зіставлення простої задачі на знаходження частини від числа та складеної задачі, що є її продовженням, досліджувати      вплив зміни на розв’язування задачі; закріплювати уявлення про    порівняння частин на основі залежності величини частини від її  знаменника; формувати вміння застосовувати залежність значення        добутку від зміни     одного з множників, розв’язувати прості та      ускладнені рівняння.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-6. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 7.  Усна лічба. Виконується за картками з друкованою основою.

Слайд 8.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

Слайд 11. Завдання 1. Прочитай дроби. Кожний дріб заміни часткою двох чисел.

Слайд 12. Завдання 2. Зістав задачі. Чим вони схожі? Розв’яжи задачі усно.

Склади та розв’яжи обернені задачі.

Слайд 13. Завдання 3. Розв’яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2. У чому їх відмінність? Доповни схеми та розв’яжи задачу 2.

Слайд 14. Завдання 3. Розв’яжи задачу 1.

Слайд 15. Завдання 3. Розв’яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2. У чому їх відмінність? Доповни схеми та розв’яжи задачу 2.

Слайд 16. Завдання 3. Розв’яжи задачу 2.

Слайд 17-18. Завдання 4. Розв’яжи задачу 1 усно. Зістав задачі 1 і 2. У чому їх відмінність? Доповни схеми та розв’яжи задачу 2.

Слайд 19. Завдання 4. Розв’яжи задачу 2.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Слайд 21. Завдання 5. Порівняй дроби. На яку ознаку слід орієнтуватися?

Слайд 22. Завдання 6. Досліди, як зміна компонента впливає на результат.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Слайд 24. Завдання 1. Зістав задачі 1 і 2. Чи матимуть вони однакове розв'язання?

Слайд 25. Завдання 1. Зістав задачі 2 і 3. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв'язання задачі 3? Добери опорну схему задачі 3 із поданих угорі с. 97. Розв'яжи задачу 3, скориставшись підказками.

Слайд 26. Завдання 1. Розв’яжи задачу 3.

Слайд 27. Завдання 1. Зістав задачі 3 і 4. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв'язання задачі 4? Добери опорну схему задачі 4 із поданих угорі с. 97. Із яких простих задач складається задача 4?

Слайд 28. Завдання 1. Розв’яжи задачу 4.

Слайд 29. Завдання 1. Зістав задачі 4 і 5. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв'язання задачі 5? Який вираз із поданих є розв'язанням задачі 5?

Слайд 30. Завдання 6. Досліди, як зміна компонента впливає на результат.

Слайд 31-32. Завдання 3. Розв'яжи рівняння різними способами.

Слайд 33. Завдання 4. Знайди значення виразів.

 

Слайд 34. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 35-36. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 37. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання