№054 - Знаходимо ціле за величиною його частини

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 54. Знаходимо ціле за величиною його частини

Мета: формувати уявлення про дроби із чисельником 1; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати спосіб практичного одержання частин, запис числа, що відповідає заштрихованій частині          фігури на рисунку; вчити досліджувати залежність між величиною однієї частини і кількістю рівних частин у цілому; формувати вміння порівнювати частини на основі наочності; вдосконалювати навички заміни складеного іменованого числа простим, простого — складеним, вміння розв’язувати задачі на конкретний зміст дії множення (таблична форма короткого запису), складати й розв’язувати взаємно обернені задачі; формувати вміння розв’язувати прості та ускладнені рівняння.

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-5. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 6.  Усна лічба. Виконується за картками з друкованою основою.

Слайд 7-8.  Математичний диктант.

Слайд 9.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

Слайд 12. Завдання 1. Зафарбуй зазначену частину кожного шестикутника. Як змінюється величина частини? Як змінюються знаменники дробів у записах?

Слайд 13. Запам'ятай!

Слайд 14. Завдання 2. Порівняй дроби. На яку ознаку слід орієнтуватися?

Слайд 15. Завдання 3. Знайди величину частини від цілого.

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Слайд 17. Завдання 4. Доповни схему та короткий запис. Розв’яжи задачу.

Слайд 18. Завдання 4. Склади та розв’яжи обернену задачу, у якій шуканим буде число 9. Які зміни треба внести до схеми та короткого запису задачі? Що означає число 3 ? Скільки третин у цілому? Як дізнатися про величину цілого за величиною його частини?

Слайд 19. Запам'ятай!

Слайд 20. Завдання 5. Знайди величину цілого за величиною однієї з його рівних частин, відновивши величину цілого на відрізку:

Слайд 21. Завдання 6. Знайди величину цілого за величиною його частини.

Слайд 22. Рухлива вправа.

Слайд 23. Завдання 1. Яку частину фігури зафарбовано? Скільки таких частин у цілому? У скільки разів більше за певну частину?

Слайд 24. Завдання 2. Перевір, чи правильно знайдено частину від цілого.

Слайд 25. Завдання 3. Перевір, чи правильно розв'язано задачу.

Слайд 26. Завдання 3. Склади обернену задачу, у якій шукане число 15. Як слід змінити схему та короткий запис прямої задачі? Чи правильно розв'язала обернену задачу Віка? Прочитай рівність, що є розв'язанням задачі. Що позначає кожне число? Як знайти ціле за величиною його частини? 

Слайд 27. Запам'ятай!

Слайд 28-29. Завдання 4. Знайди ціле, якщо його:

Слайд 30-31. Завдання 5. Добери до задачі опорну схему. Розв'яжи задачу. Склади і розв'яжи обернену задачу на знаходження частини від числа.

Слайд 32. Завдання 7. Знайди значення виразу зі змінною: k ∙ 5 + 18 : k  ,

якщо k = 2; k = 3; k = 6; k = 9 .

Слайд 33. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 34-36. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 37. Пояснення завдань домашньої роботи.Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання