№052 - Порівнюємо частини цілого

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 52. Порівнюємо частини цілого

Мета: формувати уявлення про дроби із чисельником 1; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати спосіб практичного одержання частин, запис числа, що відповідає заштрихованій частині          фігури на рисунку; вчити досліджувати залежність між величиною однієї частини і кількістю рівних частин у цілому; формувати вміння порівнювати частини на основі наочності; вдосконалювати навички заміни складеного іменованого числа простим, простого — складеним, вміння розв’язувати задачі на конкретний зміст дії множення (таблична форма короткого запису), складати й розв’язувати взаємно обернені задачі; формувати вміння розв’язувати прості та ускладнені рівняння.

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-4. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 5.  Усна лічба. Виконується за картками з друкованою основою.

Слайд 6-8.  Математичний диктант.

Слайд 9.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

Слайд 12. Завдання 1. Зафарбуй зазначену частину кожного восьмикутника.

Порівняй частини попарно.

Слайд 13. Завдання 2. Накресли відрізок завдовжки 12 см. Покажи дужкою зазначені частини цього відрізка: половину, третину, чверть, шосту частину, дванадцяту частину. Порівняй ці частини попарно.

Слайд 14. Завдання 3. Порівняй дроби, за потреби ілюструючи їх на відрізку.

Слайд 15-18. Завдання 3. Порівняй дроби, за потреби ілюструючи їх на відрізку.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

Слайд 20. Завдання 5. Заміни одні одиниці вимірювання величини іншими.

Слайд 21-23. Завдання 6. Розв’яжи задачу. Склади і розв’яжи хоча б одну

обернену задачу.

Слайд 24-25. Завдання 7. Заміни складені іменовані числа простими за зразками.

Слайд 26. Рухлива вправа.

Слайд 27-28. Завдання 1. На рисунку подане ціле. Скільки трикутників утворюють ціле? З'ясуй, скільки трикутників складають третину цього цілого; дев'яту частину; половину; шосту частину. 

Слайд 29. Завдання 2. Щоб порівняти дроби  і   , учні виконали схему (див. рисунок). Прокоментуй схему.

Слайд 30. Завдання 3. Накресли три прямокутники зі сторонами 8 і 2 см. Послідовно зафарбуй: ; ; . Користуючись рисунками, порівняй подані дроби попарно. Запиши дроби в порядку зростання.

Слайд 31. Завдання 4. Порівняй дроби, за потреби проілюструй кожну пару дробів на відрізку, довжину якого зазначено нижче.

Слайд 32-34. Завдання 5. Запиши відповідні частини цілого і порівняй їх.

Слайд 35. Завдання 6. Запиши відповідні частини цілого і порівняй їх.

Слайд 36-37. Завдання 7. Заміни складені іменовані числа простими за зразками.

Слайд 38-39. Завдання 8. Розв’яжи задачу. Склади і розв’яжи обернену задачу.

Слайд 40. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 41-42. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 43. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання