№049 - Знайомимось із одиницею вимірювання довжини: 1 міліметр

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 49. Знайомимось із одиницею вимірювання довжини: 1 міліметр

Мета:  формувати поняття про довжину та одиниці її вимірювання; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати вміння «читати» дроби, називати й пояснювати значення знаменник і чисельника, знання відомих одиниць вимірювання довжини, маси, часу; ознайомити із поданням меншої одиниці вимірювання як частини більшої; ознайомити з одиницею вимірювання довжини 1 мм як десятою частиною 1 см; формувати вміння вимірювати довжини відрізків із точністю до 1 мм, креслити відрізки, довжину яких подано у сантиметрах і міліметрах, формувати вміння подавати складене іменоване число у вигляді простого, просте — у вигляді складеного; вдосконалювати обчислювальні навички шляхом обчислення значень виразів на кілька дій одного й різних ступенів, із дужками або без дужок; формувати вміння розв’язувати прості та ускладнені рівняння.

 

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4.  Усна лічба.

Слайд 5-6.  Усне опитування.

Слайд 7.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 8-9.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 10-11. Завдання 1. Прочитай дроби. Назви чисельник; знаменник кожного дробу. На що вказує чисельник? знаменник?

Слайд 12-13. Завдання 2. Згадай відомі тобі одиниці часу; маси; довжини. Скільки менших одиниць уміщує більша одиниця? Поміркуй, яку частину становить менша одиниця від більшої. Під час пояснень користуйся зразком:

Слайд 14. Завдання 3. Спробуй виміряти довжини відрізків. Довжину якого відрізка ти не можеш виміряти точно?

Слайд 15-16. Завдання 4. Ознайомся, як співвідноситься ця одиниця довжини з тими, що тобі вже відомі.

Слайд 17. Завдання 5. Виміряй довжини відрізків. Результати запиши в різних одиницях довжини.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19-21. Завдання 6. Знайди значення виразів. Запиши результати.

Слайд 22-23. Завдання 7. Розв’яжи рівняння.

Слайд 24. Рухлива вправа.

Слайд 25. Завдання 1. Що спільне в усіх рисунках? Що відмінне? Обери дріб, який позначає зафарбовану частину кожної фігури. Яка із зафарбованих частин є найбільшою? Найменшою?

Слайд 26. Завдання 2. Учні згадували одиниці вимірювання часу та співвідношення між ними. Тетяна міркувала так:

Слайд 27. Завдання 3. Виміряй довжини відрізків. Довжину якого відрізка ти не можеш виміряти точно? Чому?

Слайд 28-31. Завдання 4.

Слайд 32. Завдання 5. Виміряй довжини відрізків. Результати запиши в різних одиницях вимірювання довжини.

Слайд 33. Рухлива вправа.

Слайд 34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 35. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання