№004 - Розв’язуємо складені задачі

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 4. Повторюємо нумерацію чисел у межах 100

Мета: узагальнити й систематизувати знання про складену задачу; актуалізувати знання випадків табличного додавання та віднімання, множення та ділення, а також додавання й віднімання, множення та ділення на підставі властивостей арифметичних дій додавання й віднімання; узагальнити поняття простої і складеної задач; актуалізувати вміння  визначати прості задачі у складеній; вправлятися у застосуванні в обчисленнях прийому додавання й віднімання чисел частинами, правил знаходження невідомих компонентів арифметичних дій; узагальнити розуміння залежності значень виразів зі змінною від числового значення, якого набуває змінна; актуалізувати вміння порівнювати математичні вирази способом обчислення їх значень.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 3-7.  Узагальнення й систематизація вивченого. Геометрична хвилинка.

Слайд 8.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 9-10.  Усна лічба.

Слайд 11.  Узагальнення й систематизація знань учнів про прості та складені задачі. Робота за вкладкою 4.

 

Слайд 12. Які висновки можна зробити з того, що задача є простою? Ознайомтеся з висновками Миколки. Чи погоджуєтесь ви з ним?

Слайд 13. Які висновки можна зробити з того, що задача є складеною? Ознайомтеся із висновками Тетянки. Чи погоджуєтеся ви з нею?

Слайд 14. Хвилинка каліграфії

Слайд 15. Завдання 1. Зістав задачі 1 і 2. Чим вони відрізняються? На запитання якої задачі можна відповісти відразу? З’ясуй, яка це задача — проста чи складена.

Слайд 16-19. Завдання 2. Вибери та розв’яжи усно тільки прості задачі. Добери до кожної складеної задачі опорну схему з поданих. Розв’яжи задачу 6.

Слайд 20. Фізкультхвилинка

Слайд 21-23. Завдання 3. Знайди значення виразів способом додавання і віднімання чисел частинами. Запиши результати.

Слайд 24. Завдання 4. Знайди значення виразу зі змінною:

66 – (а + 28), якщо а = 8; а = 14; а = 32.

Слайд 25. Завдання 5. Знайди невідомі компоненти арифметичних дій.

Слайд 26. Завдання 6. Порівняй математичні вирази.

Слайд 27. Рухлива вправа

Слайд 28-29. Завдання 2. Визнач вид задач. Розв’яжи будь-яку складену задачу.

Слайд 30. Завдання 2. Визнач вид задач. Розв’яжи будь-яку складену задачу. Доповни схеми до задачі 4. Поясни розв’язування задачі 4 за схемами.

Слайд 31. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 32. Завдання 3. Виконай арифметичні дії.

Слайд 33-34. Завдання 4. Перевір, чи правильно учень знайшов значення виразів.

Слайд 35. Завдання 5. Згадай відповідні правила та знайди значення виразів.

Слайд 36. Завдання 6. Порівняй вирази без обчислень.

Слайд 37. Рухлива вправа

Слайд 38. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 39. Пояснення завдань домашньої роботи.

 

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання