№003 - Складаємо і розв’язуємо обернені задачі до даної

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 3. Складаємо і розв'язуємо обернені задачі до даної

Мета:  узагальнити й систематизувати знання про просту задачу; актуалізувати усні прийоми додавання та  віднімання одноцифрових чисел, круглих чисел, додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд, усне додавання і віднімання, множення і ділення на основі властивостей арифметичних дій додавання і віднімання; актуалізувати поняття задачі; узагальнити й систематизувати знання видів простих задач, що містять співвідношення поєднання частин у ціле (на знаходження суми, невідомого доданка), вилучення частини з цілого (на знаходження різниці, невідомого зменшуваного або від’ємника); актуалізувати уявлення про взаємно обернені задачі; закріпити вміння додавати й віднімати числа частинами; актуалізувати знання правил порядку виконання дій, обчислення значень виразів за діями, уявлення про вирази зі змінною.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-5.  Усна лічба.

Слайд 6-10.  Узагальнення й систематизація знань. Робота з вкладкою 1.

Слайд 11.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 12.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 13-16. Завдання 1. Добери короткий запис до кожної задачі. Зістав задачі. Що в них спільне? відмінне? Які це задачі? Обґрунтуй, якою дією розв’язується кожна задача.

Слайд 17-20. Завдання 2. Добери короткий запис до задачі та доповни його. Розв’яжи задачу усно. Склади та розв’яжи обернені задачі.

Слайд 21-24. Завдання 3. Покажи на вкладці 2 опорну схему задачі. Добери до задачі схему з поданих і доповни її. Розв’яжи задачу. Склади та розв’яжи обернені задачі.

Слайд 25. Фізкультхвилинка

Слайд 26. Завдання 4. Знайди значення виразів способом обчислення частинами з коментарем. Запиши результати.

Слайд 27-28. Завдання 5. Знайди значення виразів по діях.

 Слайд 29. Завдання 6. Знайди значення виразів зі змінними.

Слайд 30. Рухлива вправа

 Слайд 31. Завдання 1. Обери і доповни короткий запис задачі. Розв’яжи задачу усно. Склади можливі обернені задачі.

Слайд 32. Завдання 2. Склади задачі з числами 6 і 13 за короткими записами. Чи є ці задачі взаємно оберненими?

 Слайд 33. Завдання 3. На форзаці підручника добери опорну схему до поданої задачі. Доповни схеми. Прокоментуй розв’язання задачі за схемою аналізу.

Слайд 34-35. Завдання 4. Виконай арифметичні дії.

Слайд 36-38. Завдання 5. Скориставшись схемами, поясни обчислення по частинах двома способами. Знайди значення решти виразів.

 Слайд 39. Завдання 6. Знайди невідомий компонент арифметичних дій.

Поясни свої дії.

 Слайд 40. Завдання 7. Порівняй числа. На скільки одне число більше за інше? Менше від іншого? У скільки разів більше? Менше?

Слайд 41. Завдання 8. Виправ помилки у визначенні порядку виконання дій.

 Слайд 42. Рухлива вправа.

 Слайд 43. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 44. Домашні тренувальні вправи. 

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання