№026 - Знайомимось із табличною формою короткого запису задачі

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 26. Знайомимось із табличною формою короткого запису задачі

Мета: удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; удосконалювати обчислювальні навички додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд; ознайомити учнів із табличною формою короткого запису задач, що містять дві групи ключових слів; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження суми, на різницеве порівняння; закріплювати розуміння конкретного змісту арифметичної дії ділення на рівні частини, ділення на вміщення; удосконалювати вміння знаходити значення виразів на кілька дій; закріпити поняття про периметр многокутника (прямокутника), про арифметичні дії додавання й віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях довжини.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4.  Усне опитування.

Слайд 5-10.  Актуалізація знання видів простих задач. Робота за вкладкою 2.

Слайд 11.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 12-14.  Усна лічба.

Слайд 15-16.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 17.  Завдання 1. Про що йдеться в задачі? Які ключові слова можна виділити? Поміркуй, чи можна виділити інші ключові слова. Розглянь, як можна в короткому записі подати дві групи ключових слів. Доповни схему аналізу та поясни за нею розв’язання задачі.

Слайд 18.  Завдання 1. Розв'яжи задачу.

Слайд 19.  Завдання 1. Зміни запитання задачі так, щоб у її розв’язанні останньою була дія додавання.

Слайд 20. Завдання 1. Розв'яжи задачу.

Слайд 21. Завдання 1. Склади та розв’яжи обернену задачу, у якій шуканим буде число 15. Скористайся підказками: ?, 7, 14, 8, …

Слайд 22. Завдання 1. Розв'яжи задачу.

Слайд 19-20. Завдання 2. Зістав задачу 2 із задачею 1. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв’язання задачі 2? Склади план розв’язування задачі 2.

Слайд 21-22. Завдання 3. За опорною схемою склади задачу із числами 43, 22 і 3. Доповни схеми. З яких простих задач складається задача? Склади план її розв’язування. Розв’яжи задачу.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24-25. Завдання 2. Розв’яжи задачу, користуючись підказками.

Слайд 26. Завдання 3. «Розклади» горіхи порівну на купки (по-різному на кожному малюнку), обведи ці купки. Запиши відповідні рівності.

Слайд 27-29. Завдання 4. Визнач порядок виконання арифметичних дій. Знайди значення виразів по діях, запиши результати.

Слайд 30. Завдання 5. Розглянь малюнок. Склади план виконання завдання, у якому треба дізнатися, периметр якого прямокутника більший.

Слайд 31. Рухлива вправа.

Слайд 32. Завдання 1. Згадай відповідні правила і знайди невідомий компонент дії.

Слайд 33. Завдання 2. Про що йдеться в задачі 1? Які ключові слова можна виділити? Поясни короткий запис до задачі. За таблицею виділи прості задачі, сформулюй кожну. Склади план розв’язування задачі 1.

Слайд 34. Завдання 2. Добери вираз, який є розв’язанням задачі 1.

Слайд 35. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 36-37. Завдання 2. Зістав задачі 1 і 2. У чому відмінність? Як ця відмінність вплине на розв’язання задачі 2? Розв’яжи задачу 2.

Слайд 38. Завдання 3. Знайди значення виразів.

Слайд 39. Завдання 4. Порівняй вирази.

Слайд 40-42. Завдання 5. Знайди значення виразів.

Слайд 43-45. Завдання 6. Поміркуй, значення якого добутку у стовпчику знайти легше. Знайди його. Досліди, як змінився множник в іншому добутку стовпчика. У скільки разів? Як ця зміна вплине на значення іншого добутку? Знайди його значення, скориставшись визначеною закономірністю.

Слайд 46. Завдання 7. Перевір, чи буде істинною рівність 36:с=9, якщо с=4.

Слайд 47. Завдання 8. Виконай арифметичні дії.

Слайд 48. Рухлива вправа

Слайд 49. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 50. Домашні тренувальні вправи. 

 

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання