№022 - Досліджуємо таблиці множення і ділення

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 22. Досліджуємо таблиці множення і ділення

Мета: узагальнити й систематизувати способи запам’ятовування результатів таблиць множення та ділення; застосовувати обчислювальні навички додавання і віднімання двоцифрових чисел під час усної лічби; закріплювати уявлення про парні та непарні числа; вчити встановлювати закономірності на основі дослідження добутків із таблиць множення чисел 3 і 9; ознайомити учнів із раціональним способом множення числа на 9; формувати обчислювальні навички табличного множення та ділення; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на прикладі задач на знаходження суми, що містять просту задачу на конкретний зміст дії множення, на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-5.  Усне опитування. Робота за вкладкою 1.

Слайд 6.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 7-8.  Усна лічба.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії

Слайд 11. Завдання 1. Обведи числа, які можна поділити на 2. Впорядкуй їх у порядку зростання. Як називають такі числа?

Слайд 12. Завдання 2. Назви числа, у результаті ділення яких на 5 одержимо парне число; непарне число. Якого числа бракує? Впорядкуй числа у порядку спадання.

Слайд 13. Завдання 3. Доповни таблицю множення числа 3. Якими цифрами записано значення добутку? Знайди суму цифр, результати запиши поряд. Що цікаве можна помітити?

Слайд 14. Завдання 4. Доповни таблицю множення числа 9. Якими цифрами записано значення добутку? Знайди їх суму, результати запиши поряд. Порівняй число десятків із другим множником. Що цікаве можна помітити?

Слайд 15. Фізкультхвилинка

Слайд 16-17. Завдання 5. Здогадайся, як можна легко помножити число на 9. Знайди значення добутків за зразком.

 Слайд 18-19. Завдання 6. Розв’яжи задачу.

 Слайд 20. Завдання 8. Знайди значення виразів зручним для тебе способом. Запиши результати.

Слайд 21. Рухлива вправа

Слайд 22-23. Завдання 1. Назви парні числа з поданих. Які з них ти вмієш поділити на 2? Склади відповідні рівності.

Слайд 24. Завдання 2. Склади й запиши добутки числа 5 і непарних чисел. Якою цифрою закінчуються результати одержаних рівностей? Назви інші добутки з таблиці множення числа 5.

Слайд 25. Завдання 3. Назви результати множення числа 3. Поміркуй, як можна відновити певний результат таблиці. Досліди одержані рівності. З’ясуй, якими цифрами записано значення добутку в кожному випадку. Знайди їх суму. Що цікаве можна помітити?

Слайд 26. Завдання 4. Запиши результати таблиці множення числа 9. Зверни увагу, як змінюються числа десятків; числа одиниць. Знайди їх суму в кожному випадку. Що цікаве можна помітити?

Слайд 27-28. Завдання 5. Здогадайся, як легко помножити число на 9.

Слайд 29-30. Завдання 6. Склади план розв’язування задачі 1. Розв’яжи задачу 1.

Слайд 31-32. Завдання 6. Зістав задачі 1 і 2. Чим вони схожі? Чим відрізняються? Як ця відмінність вплине на розв’язання задачі 2?

Слайд 33. Завдання 7. Визнач за таблицею ціну квитків до зоопарку.

Слайд 34. Завдання 8. Маса ведмедя менша від маси бегемота, але більша за масу тигра. Маса оленя більша за масу антилопи, але менша від маси тигра. Визнач, хто з тварин найважчий, а хто — найлегший.

Слайд 35. Рухлива вправа

Слайд 36. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 37. Домашні тренувальні вправи. 

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання