№162 - Відкриваємо спосіб множення на 11; 101

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 162. Відкриваємо спосіб множення на 11; 101

Мета формувати навички позатабличного множення та ділення,    удосконалювати обчислювальні навички позатабличного множення та ділення; актуалізувати знання правила множення суми на число (розподільного       закону), правила множення числа на 1 та 10; ознайомити  з прийомом раціонального множення на 11 та 101; формувати вміння застосовувати прийоми раціонального множення на 11 і 101 в обчисленнях, навички множення та ділення на 5, 25, 50; удосконалювати вміння розв’язувати задачі арифметичним або алгебраїчним методом на  прикладі задач, обернених до задач на знаходження суми двох добутків; закріплювати знання про коло та його елементи.

Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-8.  Усне опитування.

Слайд 9. Рухлива вправа для очей

Слайд 10-12. Хвилинка каліграфії.

Слайд 13. Завдання 1. Знайди значення виразів. Запиши результати.

Слайд 14. Завдання 2. Згадай правило множення числа на суму. Застосуй його в обчисленнях.

Слайд 15-16. Завдання 3. Знайди значення добутків.

Слайд 16. Завдання 2.

 Слайд 17-18. Завдання 4. Знайди значення виразів.

Слайд 19. Фізкультхвилинка

 Слайд 20-21. Завдання 4. Знайди кілька розв’язків кожної нерівності зручним для тебе способом.

Слайд 22-24. Завдання 4. Розв’яжи задачу.

Слайд 25. Завдання 5. Накресли коло, діаметр якого дорівнює 4 см, і круг, діаметр якого вдвічі менший, ніж діаметр кола.

 Слайд 26. Фізкультхвилинка.

Слайд 27. Завдання 1. Згадай відповідні правила та виконай обчислення.

 Слайд 28. Завдання 2. Виконай множення з коментарем. Скористайся підказкою.

 Слайд 29. Завдання 2. Спробуй міркувати так само в таких випадках множення:

 Слайд 30. Завдання 2. Як можна міркувати, щоб помножити число на 11? Чи можна міркувати так само, щоб помножити число на 101? Виконай множення. Що цікаве можна помітити?

 Слайд 31-32. Завдання 3. Знайди значення виразів раціональним способом.

Слайд 33-34. Завдання 4. Розв’яжи нерівності.

Слайд 35. Завдання 5. Розв’яжи задачу.

Слайд 36. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 37. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання