№159 - Дізнаємось про спосіб множення і ділення на 25

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 159. Дізнаємось про спосіб множення і ділення на 25

Мета: формувати навички позатабличного множення та ділення, актуалізувати правила множення та ділення на розрядну одиницю, знання залежності значення добутку від зміни одного з множників, залежності значення частки від зміни дільника; ознайомити з прийомами раціонального множення на 25 на основі залежності значення добутку від зміни дільника та ділення на 25 на основі залежності значення частки    від     зміни          дільника при сталому діленому, вчити застосовувати ці способи міркування в обчисленнях; формувати вміння розв’язувати нерівності зі змінною способом добору; удосконалювати вміння знаходити значення виразів на кілька дій, порівнювати вирази, розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного та задачі на подвійне зведення до одиниці, розв’язувати рівняння, креслити прямокутник із заданими сторонами, знаходити периметр прямокутника за формулою та креслити квадрат за його периметром.

 

Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 3-4.  Усне опитування.

Слайд 5. Геометрична хвилинка. Розгляньте рисунок на с. 55 навчального зошита.  

Слайд 6. Рухлива вправа для очей

Слайд 7-9. Хвилинка каліграфії.

Слайд 10-11. Завдання 1. Знайди значення виразів. Запиши результати.

Слайд 12. Завдання 2. Розглянь кожний стовпчик. Який результат обчислити легше? Обчисли його. Скористайся залежністю значення добутку від зміни одного з множників; залежністю значення частки від зміни дільника та знайди значення іншого виразу в стовпчику.

Слайд 13-14. Завдання 3. Виконай обчислення.

Слайд 15. Завдання 4. Зістав нерівності. Про які нерівності можна сказати, що вони істинні? Чому про решту не можна це сказати? Для кожної нерівності зі змінною знайди хоча б один розв’язок.

Слайд 16. Завдання 5. Розглянь кожну нерівність. Назви хоча б одне натуральне число, що є його розв’язком.

Слайд 17. Завдання 6. Досліди, чи можна назвати всі натуральні розв’язки

нерівності b > 18.

Слайд 18. Завдання 7. Для кожного випадку добери два таких значення змінної, щоб нерівність зі змінною перетворилася на істинну числову нерівність.

Слайд 19. Завдання 8. Розглянь кожну нерівність. Із чисел 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 вибери ті, що є її розв’язкам.

Слайд 20. Завдання 9. З’єднай кожний вираз і його значення.

Слайд 21-22. Завдання 10. Зістав задачі. Що в них спільне? Що відмінне? Як ця відмінність вплине на розв’язування? До кожної задачі склади та розв’яжи хоча б одну обернену задачу.

Слайд 23. Завдання 11. Накресли прямокутник зі сторонами 5 см і 7 см. Знайди його периметр. Накресли квадрат, що має такий самий периметр.

Слайд 43. Завдання 12. Катруся, Максим і Андрій складали оригамі. Запиши в таблиці, скільки фігурок виготовили діти.

Слайд 25. Фізкультхвилинка.

Слайд 26. Завдання 1. Прокоментуй розв’язання, виконані Олею.

Слайд 27. Завдання 2. Андрій вважає, що можна міркувати так само, щоб виконати множення і ділення на 25. Чи можна погодитись із хлопчиком?

Слайд 28-29. Завдання 2. Знайди значення виразів, застосувавши раціональний спосіб множення і ділення на 25.

Слайд 30-31. Завдання 3. Виконай множення і ділення на 5; 25; 50.

Слайд 32. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 33-34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання