№156 - Виконуємо ділення на двоцифрове число двома способами

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 156. Виконуємо ділення на двоцифрове число двома способами

Мета: формувати вміння виконувати ділення на двоцифрове число,  актуалізувати способи ділення на двоцифрове число (добору та послідовного ділення); з’ясувати можливості застосування обох способів для окремих випадків обчислення; формувати вміння виконувати ділення на двоцифрове число        двома способами, розв’язувати задачі на спільну роботу, у яких продуктивність спільної праці знаходять арифметичною дією додавання, та задачі, у яких продуктивність спільної праці знаходять арифметичною  дією віднімання показників продуктивності виконавців; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на прикладі задач,  що містять знаходження частини від числа, знаходити значення виразів на кілька дій, знаходити значення виразів зі змінною; закріплювати знання про коло та його елементи.

Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4.  Усна лічба. Самостійне виконання завдання № 77 зошит «Працюю самостійно 4», с. 22.

Слайд 5-6.  Усне опитування.

Слайд 7. Рухлива вправа для очей

Слайд 8-10. Хвилинка каліграфії.

Слайд 11. Завдання 1. Пригадай, як можна міркувати при діленні на двоцифрове число. Виконай обчислення двома способами.

Слайд 12. Завдання 2. У яких випадках ділення на двоцифрове число можна виконати двома способами? Запиши відповідні обчислення. Знайди значення решти часток.

Слайд 13-14. Завдання 3. Зістав задачі. Чим вони відрізняються? Як ця відмінність вплине на розв’язування задачі 2? До задачі 2 склади та розв’яжи хоча б одну обернену задачу.

Слайд 15. Завдання 3. До задачі 2 склади та розв’яжи хоча б одну обернену задачу.

Слайд 16-17. Завдання 4. Доповни схеми та розв’яжи задачу.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19-20. Завдання 5. Знайди значення виразів. Запиши результати.

Слайд 21. Завдання 6. Знайди значення виразів зі змінними, якщо а = 7, b = 5.

Слайд 22. Завдання 7. Визнач відстань між точками K і Т, якщо радіус кола з центром у точці P дорівнює 3  см, а радіус кола з центром у  точці A — 5 см.

Слайд 23. Завдання 8. Виконай арифметичні дії.

Слайд 24. Рухлива вправа

Слайд 25. Завдання 1. Знайди значення часток, якщо можливо — двома способами.

Слайд 26-27. Завдання 2. Зістав задачі 1 і 2. Чим вони відрізняються? Як ця відмінність вплине на розв’язання задач? До задачі 2 склади та розв’яжи обернені задачі.

Слайд 28. Завдання 2. До задачі 2 склади та розв’яжи обернені задачі.

Слайд 29. Завдання 3. Розв’яжи задачу.

Слайд 30. Завдання 4. Знайди значення виразів зі змінною, якщо k = 6.

Слайд 31. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання