№015 - Досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць (непряма форма)

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 15. Досліджуємо задачі    на збільшення    або зменшення числа на кілька одиниць (непряма форма)

Мета: узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати вміння застосовувати правила збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, перетворювати збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі, у пряму форму, а також розв’язувати прості та складені задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі; актуалізувати розуміння конкретного змісту арифметичних дій множення та ділення на вміщення, залежності значення добутку від зміни одного з множників; здійснювати пропедевтику розв’язування нерівностей зі змінною способом добору; провести підготовку до тематичної роботи № 1.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-6.  Математичний диктант.

Слайд 7.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 8-13.  Актуалізація знання видів простих задач. Робота з вкладкою 2.

Слайд 14.  Актуалізація вміння знаходити число, що на кілька одиниць більше або менше за дане, якщо це відношення сформульовано у непрямій формі.

Слайд 15-16. Хвилинка каліграфії.

Слайд 17-19. Завдання 1. Добери опорну схему до кожної задачі. Зістав задачі. Що в них спільне? відмінне? Як їх відмінність вплине на розв’язання задач?

Слайд 20. Завдання 1. Розв'яжи задачу 3.

Слайд 21. Завдання 1. Зістав задачу 4 із задачею 3. Поясни пошук розв'язання задачі 4 за схемою аналізу.

Слайд 22. Завдання 1. Розв'яжи задачу 4.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24-26. Завдання 2. Розглянь кожний стовпчик. Значення якого виразу у стовпчику обчислити легше? Що змінюється у виразах? Як ця зміна вплине на результат? Знайди значення виразів, користуючись визначеною закономірністю.

Слайд 27-29. Завдання 3. Згадай, як доцільно міркувати при знаходженні значень добутків; значень часток.

Слайд 30-32. Завдання 4. Який компонент змінюється в рівностях? У скільки разів? Як це вплине на результат? Перевір обчисленням.

Слайд 33. Завдання 5. Добери хоча б одне значення змінної с, за якого нерівність 57 + с > 61 буде істинною.

Слайд 34. Рухлива вправа.

Слайд 35. Завдання 1. Зістав задачі 1 і 2. Чим вони відрізняються? Яким є в цих задачах шукане — більшим чи меншим від даного? Розв’яжи задачу 2.

Слайд 36. Завдання 2. Добери короткий запис до задачі. Поясни пошук розв’язання задачі за схемою. Добери вираз, що є розв’язанням задачі.

Слайд 37. Завдання 2. Добери вираз, що є розв’язанням задачі.

Слайд 38. Завдання 1. Розв'яжи задачу 3.

Слайд 39. Завдання 3. Порівняй математичні вирази. Які способи порівняння можна до них застосувати?

Слайд 40-41. Завдання 4. Згадай правила знаходження невідомих компонентів множення і ділення. Розкажи, як заповнити таблиці.

Слайд 42. Завдання 5. Визнач за таблицею, скільки коштують журнали.

Слайд 43. Рухлива вправа.

Слайд 44-45. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 46. Пояснення завдань домашньої роботи.   

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання