№014 - Досліджуємо задачі на різницеве порівняння

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 14. Досліджуємо задачі на різницеве порівняння

Мета: узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на різницеве порівняння; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати вміння застосовувати правила збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, різницевого порівняння, знання поняття оберненої задачі; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на різницеве порівняння, що містять просту задачу на знаходження третього числа за сумою двох даних чисел, на конкретний зміст дії множення; узагальнити уявлення учнів про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної  задачі шляхом зіставлення задач і дослідження впливу відмінностей на розв’язування задач; застосовувати набуті обчислювальні навички та відповідні правила при обчисленні значень сум або різниць, при знаходженні невідомого компонента арифметичних дій, обчисленні значень виразів на кілька дій, знаходженні значень виразу зі змінною, при порівнянні математичних виразів способом обчислення їх значень; актуалізувати розуміння залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів, вміння порівнювати математичні вирази на підставі залежності значення арифметичної дії від зміни одного з компонентів; актуалізувати вміння замінювати віднімання однакових чисел, в      результаті якого одержуємо нуль, часткою двох чисел.

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4.  Узагальнення й систематизація вивченого. Геометрична хвилинка.

Слайд 5-6.  Усне опитування.

Слайд 5-12.  Актуалізація знання видів простих задач. Робота з вкладкою 2.

Слайд 13.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 14-15.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 16. Завдання 1. Добери схеми до задачі, доповни їх. Розв’яжи задачу.

Слайд 17. Завдання 1. Розв'яжи задачу.

Слайд 18. Завдання 1. Склади та розв’яжи обернену задачу, у якій шуканим буде число 10.

Слайд 19. Завдання 1. Зміни запитання оберненої задачі так, щоб у її розв’язанні останньою була дія ділення.

Слайд 20. Фізкультхвилинка

Слайд 21. Завдання 2. Доповни схеми до задачі. Зістав задачу з оберненою задачею, складеною в ході виконання завдання 1. У чому їх відмінність? Як вона вплине на розв’язання поданої задачі? Поясни пошук розв’язання поданої задачі за схемою. Розв’яжи цю задачу.

Слайд 22. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 23. Завдання 3. Знайди значення або сум, або різниць.

Слайд 24. Завдання 4. Заповни таблицю.

Слайд 25. Завдання 5. Встав такі знаки арифметичних дій, щоб утворились істинні рівності.

Слайд 26. Рухлива вправа

Слайд 27. Завдання 1. Добери схеми до задачі 1; до задачі 2. Зістав задачі 1 і 2. Що в них спільне? відмінне? Розв’яжи задачу 2.

Слайд 28. Завдання 1. З яких простих задач складається задача 2? Розв’яжи задачу 2.

Слайд 29. Завдання 1. Зістав опорні схеми до задач 2 і 3. Що відмінне в задачах? Як ця відмінність вплине на розв’язання? Розв’яжи задачу 3.

Слайд 30. Завдання 1. Розв’яжи задачу 3.

Слайд 31. Завдання 1. Зістав опорні схеми до задач 3 і 4. Що відмінне в задачах? Як ця відмінність вплине на розв’язання задачі 4? З яких простих задач складається задача 4? Розв’яжи задачу 4.

Слайд 32. Завдання 1. З яких простих задач складається задача 4? Розв’яжи задачу 4.

Слайд 33-36. Завдання 2. Знайди значення виразів по діях.

Слайд 37. Завдання 3. Знайди значення виразу зі змінною.

Слайд 38. Завдання 4. Порівняй вирази зручним для тебе способом.

Слайд 39. Завдання 5. Склади план виконання завдання, у якому треба дізнатися, периметр якого прямокутника більший.

Слайд 40. Рухлива вправа.

Слайд 41-42. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 43. Домашні тренувальні вправи. 

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання