№135 - Вивчаємо правило ділення суми на число

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 135. Вивчаємо правило ділення суми на число

Мета:  формувати навички ділення двоцифрового числа на одноцифрове, удосконалювати навички додавання і віднімання, множення та ділення круглих трицифрових чисел; актуалізувати правило множення суми на число; ознайомити із правилом ділення суми на число — розподільним законом ділення відносно додавання; зі способом подання діленого у вигляді суми зручних доданків, зі способом ділення двоцифрового числа на одноцифрове; формувати вміння ділити одноцифрове число, навички множення двоцифрового та трицифрового чисел на одноцифрове; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі двома способами, обчислювати периметр прямокутника.

 

    Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-5.  Усне опитування.

Слайд 6. Рухлива вправа для очей

Слайд 7-9. Хвилинка каліграфії.

Слайд 10. Усна лічба. Знайдіть значення виразів.

Слайд 11. Завдання 1. 18 трикутників і 9 кругів викладено порівну у три ряди. Скільки фігур у кожному ряді? Поясни, як міркували учні.

Слайд 12. Завдання 2. Запиши правило множення суми на число. Зміни його так, щоб одержати правило ділення суми на число.

Слайд 13. Завдання 2. Пам'ятка.

Слайд 14. Завдання 3. Чи мають вирази в кожному стовпчику однакове значення? Доведи свою думку. Значення якого виразу знайти зручніше? Яке значення матимуть решта виразів? Зроби висновок: як поділити двоцифрове число на одноцифрове?

Слайд 15. Завдання 3. Спробуй записати подібні трійки виразів для часток.

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

 Слайд 17. Спосіб підбору зручних доданків.

Слайд 18-19. Завдання 4. Заміни ділені сумою зручних доданків.

Слайд 20. Завдання 5. Заміни ділені сумою зручних доданків. Знайди значення виразів, застосувавши правило ділення суми на число (розподільний закон).

Слайд 21. Завдання 6. Розв’яжи задачу двома способами.

Слайд 22. Рухлива вправа

Слайд 23. Усна лічба. Знайдіть значення виразів.

Слайд 24. Завдання 2. Знайди значення виразів різними способами.

Слайд 25. Завдання 3. Попрацюй із математичними матеріалами. 8 прямокутників і 4 трикутники розклали порівну у два ряди. Скільки фігур в одному ряді? Поясни міркування учня та учениці.

Слайд 26. Завдання 4. Оціни, як учениця та учень розв’язали задачу.

Слайд 27. Завдання 4. Пам'ятка. 

Слайд 28. Завдання 5. Розв’яжи задачу кількома способами.

Слайд 29. Завдання 6. Чи можна стверджувати, що вирази в кожному стовпчику мають рівні значення? Доведи свою думку.

Слайд 30-31. Завдання 7. Заміни ділені сумою зручних доданків так, щоб кожний доданок ділився на дільник націло. Скористайся підказками.

Слайд 32-33. Завдання 8. Знайди значення добутків.

Слайд 34. Завдання 9. Яку найбільшу кількість трикутників можна скласти з 11 однакових паличок?

Слайд 35. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 36-37. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання