№134 - Відкриваємо спосіб множення трицифрового числа на одноцифрове.

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 134.

Відкриваємо спосіб множення трицифрового числа на одноцифрове.

Мета: формувати навички множення двоцифрового та трицифрового чисел на одноцифрове, одноцифрового числа на двоцифрове та трицифрове. дидактична задача: удосконалювати навички додавання і віднімання, множення та ділення круглих трицифрових чисел; актуалізувати знання правил множення         суми  на      число, прийому     перенесення правила множення суми двох чисел на число на множення суми трьох чисел на число; ознайомити   зі способом множення трицифрового числа на одноцифрове; формувати       вміння множити двоцифрове та трицифрове число на одноцифрове, множити одноцифрове число на двоцифрове та трицифрове; формувати навички ділення з остачею; удосконалювати вміння розв’язувати складені       задачі двома способами, навички знаходження значень виразів на кілька дій,   уміння розв’язувати рівняння, обчислювати периметр прямокутника, знання формули периметра прямокутника.

    Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-5.  Усне опитування.

Слайд 6. Рухлива вправа для очей

Слайд 7-9. Хвилинка каліграфії.

Слайд 10. Завдання 1. Подай кожне число у вигляді суми розрядних доданків.

Слайд 11. Завдання 2. Згадай, як помножити суму двох чисел на число. Поміркуй: якщо кількість доданків у сумі збільшиться, то як це вплине на розв’язування? Помнож суму на число.

Слайд 12-13. Завдання 3. Зістав вирази в кожному стовпчику. Чим вони відрізняються? Як ця відмінність вплине на розв'язування?

Слайд 14. Завдання 4. Знайди значення добутків, виконавши скорочений запис за схемами.

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

 Слайд 16. Завдання 5. Як доцільно міркувати при множенні одноцифрового числа на двоцифрове? Переконайся, що так само можна міркувати й при множенні одноцифрового числа на трицифрове. Виконай обчислення.

Слайд 17. Завдання 6. Знайди периметр прямокутника зі сторонами 6 см і 8 см. Миколка міркував так. Чи можна з ним погодитись?

Слайд 18. Завдання 7. Полічи, скільки скріпок кожного кольору. Познач їх кількість на діаграмі смужкою відповідного кольору.

Слайд 19-20. Завдання 8. Розв’яжи задачу двома способами. І і ІІ спосіб.

Слайд 21. Рухлива вправа

Слайд 22-23. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Слайд 24. Завдання 2. Зістав числа в кожній парі. Визнач розрядний склад чисел. Чим відрізняються числа? Як ця відмінність вплине на подання числа у вигляді суми розрядних доданків?

Слайд 25. Завдання 3. Згадай розподільний закон множення відносно додавання. Чи можна міркувати так само, щоб помножити суму трьох доданків на число? Знайди значення виразів зручним способом.

Слайд 26-27. Завдання 4. У кожному стовпчику знайди значення першого виразу. Зістав вирази у стовпчику. Чим вони відрізняються? Як ця відмінність вплине на знаходження значення другого виразу?

Слайд 28. Завдання 5. Знайди значення добутків.

Слайд 29-30. Завдання 6. Згадай, як можна міркувати в ході множення одноцифрового числа на двоцифрове. У кожному стовпчику знайди значення першого добутку. Чи можна міркувати так само, щоб знайти значення другого добутку? Як можна міркувати інакше?

 

Слайд 31. Завдання 7. Суму добутків 8 ∙ 6 + 7 ∙ 6 заміни добутком суми і числа.

Слайд 32. Завдання 8. Знайди периметр прямокутника зі сторонами 4 і 6 см. Миколка виконав завдання так. Чи погоджуєшся ти з хлопчиком?

Слайд 33-34. Завдання 9. Виконай ділення з остачею, перевір результати.

Слайд 35. Завдання 10. Встав такі числа, щоб в одержаному ряді всі числа мали спільну властивість. Яка це властивість?

Слайд 36-37. Завдання 11. Розв’яжи задачу двома способами. І і ІІ спосіб.

Слайд 38. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 39-40. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 41. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання