№131 - Досліджуємо ділення з остачею

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 131. Досліджуємо ділення з остачею

Мета: формувати вміння виконувати ділення з остачею, удосконалювати навички множення та ділення круглих трицифрових чисел; актуалізувати розуміння сутності ділення з остачею, знання алгоритму ділення    з остачею та алгоритму перевірки ділення з остачею, вміння читати рівності, які є перевіркою ділення з остачею; ознайомити учнів із випадками ділення  з остачею, в яких ділене менше за дільник; формувати навички ділення з остачею, уміння перевіряти правильність виконання ділення з остачею; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на різницеве порівняння двох часток.

  Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-7.  Усне опитування.

Слайд 8. Рухлива вправа для очей

Слайд 9-11. Хвилинка каліграфії.

Слайд 12. Завдання 1. Перевір, чи правильно виконано ділення з остачею.

Слайд 13. Завдання 2. У першому ряді запиши кілька чисел, які діляться націло на 6; у другому — які при діленні на 6 мають в остачі 1; у третьому — які при діленні на 6 мають в остачі 3.

Слайд 14-15. Завдання 3. У першому ряді запиши всі частки, у яких ділення виконується націло, знайди їх значення. Зміни в них ділене так, щоб в остачі одержати 4. Запиши відповідні рівності в другому ряді. Виконай ділення в решті випадків усно.

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

 Слайд 17. Завдання 4. Чи можна виконати ділення, коли ділене менше за дільник? Запиши вираз, за допомогою якого можна розв’язати задачу.

Слайд 18. Пам'ятка

Слайд 19-20. Завдання 5. Випиши вирази, значення неповних часток яких дорівнює нулю. Виконай ділення з остачею та зроби перевірку.

Слайд 21. Завдання 6. Здогадайся, що являють собою записані рівності. Прочитай рівності як ділення з остачею.

Слайд 22-23. Завдання 7. У кожному стовпчику спочатку виконай ділення з остачею в першому виразі. Прикинь, яким буде значення частки у другому виразі стовпчика, та виконай ділення з остачею.

Слайд 24-28. Завдання 8. Виконай ділення з остачею, скориставшись зразком:

Слайд 29. Рухлива вправа

Слайд 30-31. Завдання 1. Юрко стверджує, що при діленні 29 на 3 в неповній частці отримаємо 8 і в остачі 5. Чи правильно міркував Юрко?

Слайд 32. Завдання 2. Допоможи Юлі скласти таблицю деяких парних чисел.

Слайд 33-34. Завдання 3. Яка спільна властивість чисел у ряді? Продовж ряд чисел.

Слайд 35-36. Завдання 4. Виконай ділення, перевір результати. Чи завжди можна виконати ділення з остачею?

Слайд 37. Пам'ятка

Слайд 38. Завдання 5. Зістав ділене і дільник. Виконай ділення з остачею.

Слайд 39. Завдання 6. Згадай, у чому полягає прийом укрупнення розрядних одиниць при діленні круглих чисел. Виконай ділення.

Слайд 40-41. Завдання 7. Виконай ділення з остачею в першому ряді стовпчика. Прикинь, яким буде значення неповної частки у другому виразі стовпчика, і виконай ділення з остачею.

Слайд 42. Завдання 8. Згадай, у чому полягає прийом послідовного ділення при діленні на кругле число. Знайди значення часток.

Слайд 43-46. Завдання 9. Прокоментуй, як знайшли неповну частку. Виконай ділення.

Слайд 47. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 48-50. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 51. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання