№011 - Досліджуємо задачі на знаходження невідомого зменшуваного та від'ємника

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 11. Досліджуємо задачі на знаходження невідомого зменшуваного та від'ємника

Мета:  узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на знаходження невідомого зменшуваного; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати поняття оберненої задачі; узагальнити й систематизувати знання про задачі на знаходження невідомого зменшуваного, що містять просту задачу на знаходження суми, задачу на конкретний зміст дії множення; узагальнити уявлення учнів про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі, шляхом зіставлення задач, визначення впливу відмінностей на розв’язування задачі, розв’язування задачі різними способами; вправлятись у застосуванні прийомів додавання і віднімання чисел частинами і порозрядно під час обчислень двома способами.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-6.  Математичний диктант. Запишіть вирази, знайдіть їх значення.

Слайд 7-9.  Узагальнення й систематизація знань. Робота з вкладкою 2.

Слайд 10.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 11-12.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 13-14. Усна лічба.

Слайд 15. Завдання 1. Доповни короткий запис і схеми до задачі. Поясни роз в’язання задачі за схемою аналізу. З яких простих задач складається задача?

Слайд 16. Завдання 1. Розв’яжи задачу.

Слайд 17. Завдання 1. Які способи перевірки правильності розв’язання задачі ти знаєш? Поясни розв'язання задачі в інший спосіб. Доповни схеми.

Слайд 18. Завдання 1. Розв’яжи задачу.

Слайд 19. Завдання 1. Склади та розв’яжи обернену задачу, у  якій шуканим буде число 50. Доповни її короткий запис. Як треба змінити схему прямої задачі? З яких простих задач складається обернена задача? Як зміна шуканого вплине на її розв’язання? Поміркуй, чи можна обернену задачу роз в’язати двома способами.

Слайд 20. Завдання 1. Склади та розв’яжи обернену задачу.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Слайд 22. Завдання 2. Зістав задачу із задачею на знаходження зменшуваного — оберненою задачею, складеною в ході виконання завдання 1. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв’язання? Розв’яжи подану задачу.

Слайд 23. Завдання 2. Розв’яжи задачу.

Слайд 24. Завдання 3. За опорною схемою склади та розв’яжи задачу з числами 50, 5 і 3. Доповни схеми. З яких простих задач складається задача? Зміни задачу так, щоб у її розв’язанні останньою була дія додавання.

Слайд 25. Завдання 2. Розв’яжи задачу.

Слайд 26-27. Завдання 4. Перевір обчислення та виправ помилки.

Слайд 28. Рухлива вправа

Слайд 29-30. Завдання 1. Склади задачу з числами 7 і 12 на знаходження різниці. Склади і розв’яжи обернені задачі. Скористайся підказками.

Слайд 31. Завдання 1. Розв’яжи задачу.

Слайд 32. Завдання 1. Склади задачу з числами 7 і 12 на знаходження різниці. Склади і розв’яжи обернені задачі. Скористайся підказками.

Слайд 33. Завдання 1. Розв’яжи задачу.

 Слайд 34. Завдання 1. Склади задачу з числами 7 і 12 на знаходження різниці. Склади і розв’яжи обернені задачі. Скористайся підказками.

Слайд 35. Завдання 1. Розв’яжи задачу.

Слайд 36. Завдання 2. Розкажи, як доповнити короткий запис задачі. З яких простих задач складається задача? Розв’яжи задачу.

Слайд 37. Завдання 2. Розв’яжи задачу. 1 спосіб.

Слайд 38. Завдання 2. Розв’яжи задачу. 2 спосіб.

Слайд 39. Завдання 2. Поясни, як треба змінити схему. З яких простих задач складається одержана обернена задача? Як зміна шуканого вплине на розв’язання задачі? Спробуй розв’язати обернену задачу двома способами.

Слайд 40. Завдання 2. Розв’яжи задачу.

Слайд 41. Завдання 3. Зістав задачу з попередньою задачею на знаходження зменшуваного. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв’язання поданої задачі? Розв’яжи задачу, скориставшись підказками.

Слайд 42. Завдання 3. Розв’яжи задачу.

Слайд 43-44. Завдання 4. Знайди значення виразів зручним для тебе способом.

Слайд 45. Рухлива вправа.

 Слайд 46-48. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 49. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання