№102 - Узагальнюємо нумерацію трицифрових чисел.

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 102. Узагальнюємо нумерацію трицифрових чисел.

Мета: узагальнити уявлення про числа першої тисячі; формувати навички множення та ділення круглого числа на одноцифрове, ділення круглого числа на кругле, вміння розв’язувати типові задачі на знаходження четвертого пропорційного, удосконалювати навички  множення та ділення круглого числа   на одноцифрове, ділення круглого числа на кругле; узагальнити знання та вміння учнів щодо нумерації чисел у межах 1000 (лічба в заданих межах; місце числа в натуральному ряді; способи утворення чисел; читання трицифрових чисел; розрядний склад трицифрових чисел; порівняння чисел; запис чисел          у порядку зростання, у порядку спадання; збільшення або зменшення числа на кілька сотень або на кілька десятків; запис трицифрових чисел; ви значення загальної кількості одиниць, десятків або сотень у трицифровому числі; подання числа у вигляді суми розрядних доданків); актуалізувати знання переставного закону додавання, взаємозв’язку між додаванням        і відніманням, різницевого порівняння круглих  чисел; формувати навички множення та ділення круглого числа на одноцифрове, ділення круглого числа на кругле способом послідовного множення або ділення; формувати вміння розв’язувати рівняння і задачі на знаходження четвертого пропорційного, в яких однаковою є величина одиниці вимірювання (арифметичним та алгебраїчним методами).

                        

Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4.  Усний рахунок. Зошит «Працюю самостійно № 3», с.17, завдання № 52.

Слайд 5-7.  Математичний диктант.

Слайд 8-11.  Усне опитування.

Слайд 12.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 13-15.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 16. Завдання 1. Прочитай числа. Усно визнач розрядний склад кожного числа. Запиши числа в порядку зростання.

Слайд 17. Завдання 1. Збільш кожне число на 3 сотні, запиши отримані числа.

Слайд 18. Завдання 2. Встав пропущені цифри так, щоб кожне наступне число було

 на 2 десятки більше за попереднє.

Слайд 19. Завдання 3. Використовуючи цифри 7, 3, 4, запиши можливі трицифрові числа так, щоб цифри в записі числа не повторювались. Скористайся підказками.

Слайд 20. Завдання 3. Зменш кожне з одержаних чисел на 2 одиниці. Запиши відповідні рівності.

Слайд 21. Завдання 4. Використовуючи числа 18, 37, 55, запиши чотири істинні рівності, які містять дії додавання і віднімання.

Слайд 22-24. Завдання 5. Знайди суму коренів (розв’язків) поданих рівнянь.

Слайд 25. Фізкультхвилинка.

Слайд 26. Завдання 6. Прокоментуй розв’язання задачі арифметичним або алгебраїчним методом.

Слайд 27-29. Завдання 7. Розв’яжи задачу арифметичним або алгебраїчним методом.

Слайд 30. Завдання 8. У таблиці вказано ціни на предмети для пляжного відпочинку. Визнач, на скільки шезлонг дорожчий за столик.

Слайд 31. Рухлива вправа.

Слайд 32. Завдання 1. Дай характеристику числам 576, 900, 789, 330, 119.

Слайд 33. Завдання 2. Згадай способи порівняння чисел. Порівняй числа.

Слайд 34. Завдання 3. Згадай прийоми додавання і віднімання на основі нумерації чисел. Знайди значення виразів.

Слайд 35. Завдання 4. Знайди значення сум і різниць.

Слайд 36 Завдання 5. Знайди значення добутків і часток.

Слайд 37-38. Завдання 6. Розв’яжи задачу. Склади і розв’яжи можливі обернені задачі. Зістав розв’язання задач. Як зміна шуканого впливає на розв’язання? Що спільного в розв’язаннях задач? Про що дізнаємося першою дією? Як знайти значення однакової величини?

Слайд 39. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 40. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 41. Пояснення завдань домашньої роботи.

 



Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання