№100 - Використовуємо прийом послідовного множення і ділення

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 100. Використовуємо прийом послідовного множення і ділення

Мета: формувати навички множення та ділення круглого числа на одноцифрове, ділення круглого числа на кругле, вміння розв’язувати типові задачі на знаходження четвертого пропорційного, удосконалювати навички множення та ділення круглого числа на одноцифрове, ділення круглого числа на кругле; актуалізувати уявлення про розрядні числа, розрядні одиниці, прийом подання числа у вигляді суми розрядних доданків;          ознайомити із способом перенесення прийому подання числа      десятків у вигляді добутку числа  та 10 на розрядні числа у межах 1000, подання розрядних чисел          у вигляді добутку числа         та розрядної одиниці; актуалізувати сполучний закон множення,  вміння застосовувати сполучний закон у множенні на кругле число способом    послідовного множення; ознайомити зі способом послідовного ділення на кругле число, з алгоритмом послідовного множення або ділення на кругле число; формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного, в яких однаковою є величина одиниці вимірювання, складати        й розв’язувати обернені задачі.

                                  

Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-5.  Математичний диктант.

Слайд 6.  Усний рахунок. Зошит «Працюю самостійно № 3», с.15, завдання № 48.

Слайд 7.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 8-10.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 11. Завдання 1. Заміни кругле число добутком числа і розрядної одиниці за зразком: 700 = 7 ∙ 100.

Слайд 12. Завдання 2. Заміни кругле число добутком числа і розрядної одиниці та виконай послідовне множення за зразком:

Слайд 13. Завдання 3. Чи можна виконати ділення на кругле число способом послідовного ділення? Виконай ділення за зразком.

Слайд 14. Завдання 3. Запам'ятай!

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

Слайд 16-17. Завдання 4. Обчисли способом послідовного множення (або ділення).

Слайд 16-22. Завдання 5. Розв’яжи задачу. Склади та розв’яжи обернені задачі.

Слайд 23-24. Завдання 6. Розв’яжи задачу.

Слайд 25. Рухлива вправа.

Слайд 26. Завдання 1. Знайди значення виразів, використавши прийом укрупнення розрядних одиниць.

Слайд 27. Завдання 2. Знайди значення добутків. Прокоментуй розв’язання.

Слайд 28. Завдання 3. Подай круглі числа 800; 70; 200; 120; 80 у вигляді добутку числа і розрядної одиниці.

Слайд 29. Завдання 4. Сполучний закон множення.

Слайд 30. Завдання 4. Перевір, чи виконується цей закон для окремих випадків, виконавши обчислення.

Слайд 31-32. Завдання 5. Досліди, як у ході множення на кругле число можна застосувати сполучний закон. Виконай множення за зразком.

Слайд 33. Завдання 6. Досліди, як у ході ділення на кругле число можна застосувати заміну дільника добутком розрядної одиниці та числа. Виконай ділення за зразком.

Слайд 34. Завдання 7. Що спільне в міркуваннях при множенні і діленні

на кругле число?  

Слайд 35-36. Завдання 7. Виконай обчислення з коментарем, користуючись пам’яткою та поданими схемами.

Слайд 37-41. Завдання 8. Розв’яжи задачу. Склади та розв’яжи обернені задачі.

Слайд 42. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 43. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 44. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання