№010 - Досліджуємо задачі на знаходження невідомого доданка

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 10. Досліджуємо задачі на знаходження невідомого доданка

Мета: узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на знаходження невідомого доданка; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати обчислювальні навички табличного множення та ділення; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на знаходження невідомого доданка, що містять просту задачу на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, а також уявлення учнів про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі, шляхом зіставлення задач, визначення впливу відмінностей на розв’язування задачі, зміни умови задачі, відповідно, зміни розв’язання; удосконалювати навички додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд різними способами: частинами, порозрядно, округленням; застосовувати набуті обчислювальні навички додавання й віднімання, табличного множення та ділення під час обчислення значень виразів, що містять дії різного ступеня та дужки, знаходження невідомого компонента арифметичної дії; здійснювати пропедевтику розуміння залежності значення добутку від зміни одного з множників.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 3.  Узагальнення й систематизація вивченого. Геометрична хвилинка.

Слайд 4.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 5-6.  Усна лічба. Завдання 6. Обчисли.

Слайд 7-8.  Усне опитування.

Слайд 9-15. Актуалізація знання видів простих задач. Робота з вкладкою 2.

Слайд 16-17. Хвилинка каліграфії

Слайд 18. Завдання 1. Добери схеми до задачі. З яких простих задач складається ця задача? Склади план розв’язування даної задачі.

Слайд 19. Завдання 1. Розв'яжи задачу.

Слайд 20. Завдання 2. Доповни короткий запис та схему до задачі. Зістав задачу з поданою в завданні 1. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв’язання даної задачі?

Слайд 21. Завдання 2. Розв'яжи задачу. Зміни умову задачі так, щоб у її розв’язанні першою була дія ділення.

Слайд 22. Завдання 2. Доповни короткий запис та схему до задачі. Зістав задачу з поданою в завданні 1. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв’язання даної задачі?

Слайд 23. Завдання 2. Розв'яжи задачу. Зміни умову задачі так, щоб у її розв’язанні першою була дія ділення.

Слайд 24. Фізкультхвилинка.

Слайд 25-26. Завдання 3. Знайди значення виразів різними способами.

Слайд 27. Завдання 4. Знайди невідомі компоненти арифметичних дій.

Слайд 28-30. Завдання 5. Який компонент змінюється в рівностях? У скільки разів? Як це вплине на результат? Перевір обчисленням.

Слайд 31. Рухлива вправа

Слайд 32. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Слайд 33. Завдання 2. За схемами склади задачі про виноград, який розкладали по ящиках. Використай числа 14, 21, 64. Розв’яжи одержані задачі 1 і 2.

 Слайд 34-35. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 36. Завдання 2. Зістав задачі 2 і 3. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв’язання задачі 3? Розв’яжи задачу 3. Зміни умову задачі 3 так, щоб першою була дія віднімання; щоб першою була дія ділення.

Слайд 37. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 38. Завдання 2. Поясни короткий запис задачі 4. Зістав задачі 3 і 4. У чому відмінність? Як ця відмінність вплине на розв’язання задачі 4? Розбий задачу 4 на прості. Склади план розв’язування задачі 4. Розв’яжи її.

Слайд 39. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 40-41. Завдання 3. Спробуй знайти значення виразів трьома способами: частинами, порозрядно, округленням.

Слайд 42. Завдання 4. Порівняй вирази. Що цікаве можна помітити?

Слайд 43-45. Завдання 5. Знайди значення виразів по діях.

Слайд 46. Завдання 6. Знайди значення виразу зі змінною 63 – n : 6,

якщо n = 30; n = 18; n = 42.

Слайд 47. Рухлива вправа.

Слайд 48-49. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 50. Домашні тренувальні вправи. 

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання