№001 - Повторюємо нумерацію чисел у межах 100

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 1. Повторюємо нумерацію чисел у межах 100

Мета: узагальнити й систематизувати знання, вміння та навички учнів щодо нумерації чисел першої       сотні; актуалізувати уявлення про одноцифрові, двоцифрові та трицифрові числа, позиційний принцип запису чисел, знання про лічильні одиниці, вміння лічити, використовуючи різні лічильні одиниці; узагальнити способи порівняння, додавання й віднімання круглих чисел; актуалізувати знання про десятковий склад двоцифрових чисел, уміння визначати десятковий склад двоцифрового числа й подавати число у вигляді суми розрядних доданків; систематизувати способи порівняння чисел у межах 100 за їх розташуванням у натуральному ряді та на основі розрядного складу; узагальнити й систематизувати знання про випадки додавання й   віднімання на основі нумерації чисел першої сотні.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 3-5.  Узагальнення і систематизація вивченого. Усне опитування

Слайд 6.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 7-8.  Усний рахунок. Завдання 7. Виконай арифметичні дії.

Слайд 9.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 10. Завдання 1. Прочитай тільки двоцифрові числа. Усі подані числа розподіли на три групи та запиши їх у відповідних порядках. Яку ознаку покладено в основу утворення груп (в основу класифікації)?

Слайд 11. Завдання 2. Запиши двоцифрове число за допомогою цифри 5. Що означає цифра 5 на першому місці справа? На другому місці справа? 

Слайд 12. Завдання 3. У першому рядку запиши числа, які є результатами лічби одиницями. Полічи десятками та запиши відповідні круглі числа у другому рядку.

Слайд 13. Завдання 4. Назви числа 4-го десятка. Назви числа, що містять 4 одиниці. Назви числа, що містять 4 десятки. Назви числа, які більші за 35, але менше від 42. За якою ознакою можна визначити числа, більші за дане число? менші від даного числа?

Слайд 14. Фізкультхвилинка

Слайд 15. Завдання 5. Визнач розрядний склад поданих чисел. Заміни кожне число сумою розрядних доданків.

Слайд 16. Завдання 6. На які ознаки треба зважати, порівнюючи числа?

Порівняй числа.

Слайд 17-18. Завдання 7. Поясни спосіб обчислення значень виразів кожної групи.

Слайд 18. Завдання 3. Розв'яжи задачу 2.

Слайд 19-21. Завдання 8. Склади можливі двоцифрові числа, які записуються цифрами 7 і 4; 8 і 0. Скористайся підказками.

Слайд 22. Завдання 9. Встав такі цифри, щоб утворились істинні нерівності.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Слайд 24. Завдання 3. Розглянь таблицю чисел «Сотня» на форзаці підручника.

1) Назви: числа 7-го десятка; числа, що містять 7 десятків; числа, що містять 7 одиниць. 2) Назви всі числа, які більші за 56, але менші від 63.

Слайд 25. Завдання 4. Подай числа у вигляді суми розрядних доданків.

Слайд 26. Завдання 5. Порівняй числа зручним для тебе способом.

Слайд 27. Завдання 6. Зістав вирази в кожній групі. Що спільне в цих виразах? Що відмінне? Як ця відмінність вплине на розв'язування?

Слайд 28-30. Завдання 8. Склади можливі двоцифрові числа,

які записуються цифрами 6 і 1; 5 і 0. Скористайся підказками.

Слайд 31. Завдання 9. Встав такі цифри, щоб одержані рівності були істинними.

Слайд 32. Відкрити онлайнове інтерактивне завдання

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 33. Домашні тренувальні вправи. 

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання