№147 - Виконуємо ділення на кругле число

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 147. Виконуємо ділення на кругле число

Мета: формувати вміння виконувати ділення круглих трицифрових чисел на кругле число, актуалізувати спосіб укрупнення розрядних одиниць при діленні круглого трицифрового числа на кругле, спосіб ділення двоцифрового числа на одноцифрове; перенести відомі способи міркування на випадки ділення на кругле  число виду 420 : 30; формувати вміння виконувати ділення цього виду, розв’язувати задачі на подвійне зведення до одиниці; удосконалювати вміння розв’язувати задачі, обернені до задач на різницеве порівняння двох часток, навички ділення з остачею, уміння знаходити значення виразів на кілька дій.    

Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-8.  Усне опитування.

Слайд 9. Рухлива вправа для очей

Слайд 10-12. Хвилинка каліграфії.

Слайд 13-14. Завдання 1. Знайди значення часток способом укрупнення розрядних одиниць. Запиши результати.  

Слайд 15-16. Завдання 2. Зістав частки попарно. Переконайся, що значення першої частки може допомогти знайти значення другої. Виконай обчислення. Запиши результати.

Слайд 17-18. Завдання 3. Знайди значення часток із коментарем. Запиши результати.

Слайд 19-20. Завдання 4. Розв’яжи задачу. Склади та розв’яжи обернену задачу.

Слайд 21-22. Завдання 5. Розв’яжи задачу. Склади та розв’яжи обернену задачу, у якій шуканим буде число 4.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24. Завдання 6. У першому ряді запиши всі числа, більші за 10, але менші від 61, які діляться націло на 6. Збільш кожне з них у 10 разів і запиши отримані числа у другому ряді. Чи ділитимуться вони на 6 без остачі? Користуючись записами, у третьому ряді запиши деякі числа, які при діленні на 6 мають в остачі 5. Наведи приклади інших таких чисел.

Слайд 25. Завдання 7. Зістав пари часток. Чи допоможе перша частка визначити неповну частку в другому виразі? Виконай ділення з остачею.

Слайд 26-27. Завдання 8. Знайди значення виразів. Запиши результати.

Слайд 28. Рухлива вправа

Слайд 29-31. Завдання 1. Знайди значення часток двома способами за схемами.

Слайд 32. Завдання 2. У кожному стовпчику знайди значення перших двох часток. Зістав частки попарно. Як відмінність часток впливає на розв'язання? Знайди значення решти часток.

Слайд 33. Завдання 3. Знайди значення часток.

Слайд 34-37. Завдання 4. Розв’яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2–4. Які це задачі? Розв’яжи хоча б одну із задач 2–4.

Слайд 38. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 39. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 40. Пояснення завдань домашньої роботи.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання