№094 - Досліджуємо задачі

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника    «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 94.

Досліджуємо задачі.

 Мета: формувати вміння розв’язувати задачі на прикладі складених задач, що містять       відношення збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульованих у непрямій формі, а      також додавати та віднімати двоцифрові числа з переходом через розряд трьома способами; закріпити розуміння залежності результату арифметичної дії додавання або віднімання від зміни одного з компонентів; розвивати навички креслення кола заданого радіуса.

  Обладнання:  мультимедійний комплект.

 

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 15. Завдання 1. Прочитай і зістав задачі. Чим вони відрізняються? Шукане буде більшим чи меншим за дане?

Слайд 16. Завдання 2. Визнач спільне в задачах. Розв'яжи задачі усно.

Слайд 17-18. Завдання 1. Прочитай задачу. Поясни, чому Оленка склала до неї самий такий короткий запис.

Слайд 19. Завдання 1. Поясни шлях розв'язування за схемами. Доповни їх. Розділи задачу на прості й розкажи план її розв'язування. Добери вираз для розв'язування задачі.

Слайд 20. Завдання 1. Розв’яжи задачу.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Слайд 22. Завдання 2. Прочитай і зістав задачі. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язання? Розв'яжи одну із задач.

Слайд 23. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 24-26. Завдання 3. Розглянь кожний стовпчик. Значення якого виразу в стовпчику обчислити легше? Що змінилося? Як ця зміна плине на результат? Обчисли значення виразів, користуючись визначеною закономірністю.

Слайд 27. Завдання 4. Для того щоб накреслити коло радіусом 2 см, Андрійко зробив так.

Слайд 28. Завдання 4. Олеся прокоментувала малюнок так:

Слайд 29. Рухлива вправа.

Слайд 30. Завдання 2. Обчисли трьома способами за схемами.

Слайд 31. Домашні тренувальні вправи.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія


Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання