№017 - Тема. Запити на змінення.

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

«___»__________ 20___ року

Урок №17.

Тема. Запити на змінення.

Мета: сформувати вміння створювати та виконувати запити на змінення. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Установити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: браузер, Access 2016.

 

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • Привітання з класом
 • Доброго дня, діти.
 • Повідомлення теми і мети уроку

На цьому уроці ми навчимось створювати та виконувати запити на змінення у СКБД Microsoft Access.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

За допомогою запитів на змінення можна не лише вибирати з таблиць необхідні дані, а й із вибраних даних створювати нову таблицю, змінювати дані, наявні в таблицях, додавати нові записи в раніше створенні таблиці, видаляти таблиць записи.

 • Не забувайте про правила поведінки на уроці. (Слайд2).

ІІІ. Актуалізація опорних знань (Слайд 4)

 1. Які запити називають запитами з параметрами?
 2. Які поля обов’язково використовуються в перехресних запитах?
 3. Наведіть приклад запиту з параметрами.
 4. Поясніть сутність перехресного запиту.
 5. Поясніть порядок створення запиту з параметрами.
 6. Поясніть порядок створення перехресного запиту.

 

 1. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з демонстрацією презентації (слайди 5-21)

 1. Фізкультхвилинка

VІ. Усвідомлення набутих знань та формування вмінь і навичок

 • Практичне завдання (Слайд 23)

 

Модуль «Бази даних» урок №17

«Запити на змінення.»

 

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

 

 

Алгоритм роботи.

 1. Відкрийте БД sh Розробіть Запит_71, за допомогою якого на основі таблиці УЧНІ створюється нова таблиця ПЕРША1. Таблиця має містити дані про учнів 10 класу з полями Прізвище, Дата народження, Зріст, Улюблений предмет, Клас.

 

 1. Створіть Запит_72, за допомогою якого до таблиці ПЕРША1 додаються учні 9 класу з тими самими полям, що й у першому варіанті таблиці ПЕРША1. Збережіть таблицю з іменем ПЕРША2.

 

 1. Створіть Запит_73, за допомогою якого на основі таблиць КЛАСИ й УЧНІ створюється таблиця ПЕРША3 з полями Прізвище, Дата народження, Улюблений предмет, Клас для класів, у яких кількість учнів менша 27.

 

 1. Розробіть Запит_74, за допомогою якого до таблиці ПЕРША3 додається поля Інформатика. Дані збережіть у таблиці ПЕРША4.

 

 1. Розробіть Запит_75, за допомогою якого до таблиці ПЕРША4 додаються записи класу, де кількість учнів дорівнює 27 і які мають з історії успішність 9 балів.

 

 

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

VII. Підведення підсумків уроку

 • Бесіда за питаннями (Слайд 24)
 1. Які існують типи запитів на змінення?
 2. Як запит на вибірку перетворюється в запит на створення таблиці?
 3. Як запит на вибірку перетворюється в запит на додавання?
 4. Як створюється запит для створення нової таблиці?
 5. Поясніть сутність запитів на додавання нових записів.
 6. Якій існує загальний порядок створення запиту на додавання?
 7. Наведіть приклад запиту для створення нової таблиці.
 8. Наведіть приклад запиту на додавання.

VIII. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання