№01 - Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Поняття про інформацію. Кодування інформації кольорами.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї про предмет інформатики в цілому. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу під час ознайомлення з поняттям «інформація». Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами шляхом кодування інформації за допомогою світлофора. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.  

№02 - Сприймання людиною інформації. Властивості інформації. Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї про інформацію, її властивості, види за способом сприймання. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№03 - Поняття об’єкту, його властивості. Спільні та відмінні ознаки об’єктів.

Мета: познайомити учнів з комп’ютерною графікою, сферами її застосування в реальному житті; навчити визначати об’єкти з яких складається графічний об’єкт та вміти описувати його. Активізувати мислення учнів. Розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки

№04 - Програми для створення за змінювання графічних зображень.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї створення інформаційних об’єктів та програмного забезпечення для цього.

Забезпечити якість вивчення нового матеріалу під час ознайомлення з графічним редактором Paint. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№05 - Змінювання готових зображень.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї під час роботи з простими графічними інструментами програми Paint. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№06 - Створення зображень. Зображення з геометричних фігур.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї під час побудови зображень з геометричних фігур. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№07 - Доповнення зображень підписами чи коментарями у вигляді кількох слів.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї під час доповнення підписами чи коментарями зображень у вигляді кількох слів. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№08 - Створення зображень за зразком.

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок під час роботи з зображеннями у Paint. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№09 - Сервіси для перегляду зображень картин художників. Віртуальні мистецькі галереї, екскурсії до музеїв.

Мета: познайомити з сервісами для перегляду картин художників, віртуальними мистецькими галереями та екскурсіями до музеїв; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№10 - Онлайнові графічні редактори. Редагування малюнків за допомогою смартфонів.

Мета: познайомити з онлайновими графічними редакторами, додатками для редагування та створення малюнків за допомогою смартфонів; розвивати логічне мислення, та творчий потенціал; формувати вміння діяти за творчим бажанням, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку: засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№11 - Пристрої для роботи з інформацією.

Мета: познайомити учнів з пристроями для роботи з інформацією та тим як комп’ютери допомагають людині в сучасному житті; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№12 - Люди і машини. Інтелектуальна поведінка машин. Передавання інформації від людини до пристрою і навпаки.

Цілі: сформувати поняття «інтелект», «штучний інтелект», навчити розрізняти види інтелектів та знаходити між ними відмінності, познайомити з пристроями введення та виведення інформації на основі робототехніки; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№13 - Увімкнення та вимкнення комп'ютера та інших пристроїв. Робочий стіл. Значки робочого столу.

Мета:навчити учнів правильно вмикати та вимикати комп’ютер, познайомити з процесом запуску та з поняттям робочого столу; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№14 - Організація робочого місця під час навчання з різними пристроями.

Мета: навчити організовувати робоче місце біля комп’ютера під час роботи; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, обережність, дисциплінованість.

№15 - Використання пристроїв для навчання: перегляд зображень (образотворче мистецтво), читання текстів (літературне читання), слухання мелодій (музичне мистецтво).

Мета: познайомити учнів з можливостями комп’ютера та використання його для навчання; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№16 - Виділення обраного тексту в середовищах для читання. Використання миші та інших маніпуляторів для вибору та переміщення об’єктів.

Мета: навчальна: навчити учнів виділяти обраний текст в середовищах для читання з використанням маніпуляторів (миші та клавіатури); розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№17 - Клавіатура. Уведення окремих символів. Зміна мовних режимів.

Мета: познайомити учнів з уведенням символів та великих літер у текстовому редакторі, а також змінювати мовні режими; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№18 - Вдосконалення навичок роботи з клавіатурою.

Мета: продовжувати формувати навички учнів уведенням символів та великих літер у текстовому редакторі, змінювати мовні режими; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№19 - Початкові уявлення про Інтернет.

Мета: сформувати уявлення про глобальну мережу Інтернет; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№20 - Поняття браузера, як програми для роботи в Інтернеті. Вікно браузера. Кнопки керування вікном. Маніпуляції з вікном. Вкладки браузера. Посилання. Закладка.

Мета: актуалізувати знання учнів про мережу, веб-сервер, веб- сторінку, гіперпосилання, ознайомити з програмою-браузером та навчити користуватись нею на елементарному рівні; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№21 - Робота з комп’ютерними програмами на підтримку вивчення іноземної мови. Саморегуляція під час роботи з цифровими пристроями.

Мета: навчити працювати з онлайн програмами на підтримку вивчення іноземної мови; формувати навички саморегуляції під час роботи з комп’ютером; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№22 - Пін-коди і паролі (текстові, графічні, цифрові, тактильні, фотопаролі, паролі-зображення тощо), їх призначення та доцільне використання

Мета:  допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї використання пін-кодів та паролей. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№23 - Правила безпечної роботи в Інтернеті. Інформація для дітей та для дорослих. Приватна (особиста, сімейна) та публічна інформація. Авторство контенту (власне і чуже). Вікові обмеження на перегляд вмісту сторінок.

Мета: познайомити учнів з різницею в понятті приватна та публічна інформація, яким чином відбувається захист приватної інформації, з небезпеками, які можуть виникати при роботі в мережі; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№24 - Як уникнути цькування і діяти у випадку образ у цифровому спілкуванні. Програмні засоби, які полегшують спілкування з людьми із особливими потребами.

Мета: познайомити учнів поняттями «булінг» та «кібербулінг», їх різницею та можливими способами захисту; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість, повагу до людей з обмеженими можливостями.

№25 - Пошук зображень в Інтернеті. Право на зображення. Розрізнення дозволів на використання чужих зображень. Емотикони, інформаційні знаки.

Мета: навчити учнів здійснювати пошук зображень в Інтернеті для музичного та образотворчого мистецтва, читання тощо, познайомити з правом на зображення; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№26 - Поняттям команди. Порівняння команди й спонукального речення. Команди й виконавці.

Мета: ознайомити з поняттям команди, провести порівняння команди та спонукального речення, познайомити з виконавцями команд; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№27 - Послідовність дій. Приклади послідовності дій у природі. Виконання послідовних дій. Пошук помилок в послідовності дій.

Мета: познайомити  з послідовністю дій, приклади послідовності дій у природі, виконанням послідовних дій та сприяти пошук помилок в послідовності дій; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№28 - Ігрові вправи з надання команд виконавцям з використанням навчального середовища «Сходинки до інформатики» (гра «Садівник»)

Мета: попрацювати з ігровими вправами з надання команд у середовищах програмування, сформувати навички складати коректні алгоритми відповідно заданих умов; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№29 - Заповнення таблиць на пристроях і без них, прості розрахунки. Створення простих лінійних алгоритмів учнями.

Мета: ознайомити учнів з будовою таблиці, способами її заповнення (на пристрої та без нього), поняттям «лінійний алгоритм», навчити створювати простий лінійний алгоритм на аркуші паперу; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№30 - Створення малюнку на основі лінійного алгоритму.

Мета: навчати учнів створювати малюнок в середовищі виконавця «Кенгуру» на основі лінійного алгоритму; розвивати логічне мислення та просторому уяву; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№31 - Електронні тексти. Шрифт. Кольори і оздоблення. Оформлення текстів. Форматування тексту на основі лінійного алгоритму вчителя.

Мета: навчити вдосконалювати тексти через виділення кольором та шрифтами; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№32 - Збереження інформаційних продуктів на пристроях на основі лінійного алгоритму у вигляді інструкційної картки.

Мета: познайомити з носіями інформації та способами збереження інформації; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№33 - Створення власних літературних творів за допомогою текстових та графічних редакторів. Презентування власних ідей, думок та інформаційних продуктів перед аудиторією.

Мета: навчати створювати власні літературні твори за допомогою текстових та графічних редакторів; розвивати логічне мислення, навички роботи перед аудиторією; формувати вміння планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№34 - Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр. Інструктаж з БЖД. Ігри для вдосконалення навичок роботи з маніпуляторами, клавіатурою.

Мета: повторити і систематизувати навчальний матеріал за ІІ семестр; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№35 - Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік. Інструктаж з БЖД. Робота з комп‘ютерними програмами на розвиток логічного мислення.

Мета: повторити навчальний матеріал за рік; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання