№01 - Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Поняття про інформацію. Кодування інформації кольорами.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї про предмет інформатики в цілому. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу під час ознайомлення з поняттям «інформація». Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами шляхом кодування інформації за допомогою світлофора. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.  

№02 - Сприймання людиною інформації. Властивості інформації. Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї про інформацію, її властивості, види за способом сприймання. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№03 - Поняття об’єкту, його властивості. Спільні та відмінні ознаки об’єктів.

Мета: познайомити учнів з комп’ютерною графікою, сферами її застосування в реальному житті; навчити визначати об’єкти з яких складається графічний об’єкт та вміти описувати його. Активізувати мислення учнів. Розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки

№04 - Програми для створення за змінювання графічних зображень.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї створення інформаційних об’єктів та програмного забезпечення для цього.

Забезпечити якість вивчення нового матеріалу під час ознайомлення з графічним редактором Paint. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№05 - Змінювання готових зображень.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї під час роботи з простими графічними інструментами програми Paint. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№06 - Створення зображень. Зображення з геометричних фігур.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї під час побудови зображень з геометричних фігур. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№07 - Доповнення зображень підписами чи коментарями у вигляді кількох слів.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї під час доповнення підписами чи коментарями зображень у вигляді кількох слів. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№08 - Створення зображень за зразком.

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок під час роботи з зображеннями у Paint. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№09 - Сервіси для перегляду зображень картин художників. Віртуальні мистецькі галереї, екскурсії до музеїв.

Мета: познайомити з сервісами для перегляду картин художників, віртуальними мистецькими галереями та екскурсіями до музеїв; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№10 - Онлайнові графічні редактори. Редагування малюнків за допомогою смартфонів.

Мета: познайомити з онлайновими графічними редакторами, додатками для редагування та створення малюнків за допомогою смартфонів; розвивати логічне мислення, та творчий потенціал; формувати вміння діяти за творчим бажанням, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку: засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№11 - Пристрої для роботи з інформацією.

Мета: познайомити учнів з пристроями для роботи з інформацією та тим як комп’ютери допомагають людині в сучасному житті; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№12 - Люди і машини. Інтелектуальна поведінка машин. Передавання інформації від людини до пристрою і навпаки.

Цілі: сформувати поняття «інтелект», «штучний інтелект», навчити розрізняти види інтелектів та знаходити між ними відмінності, познайомити з пристроями введення та виведення інформації на основі робототехніки; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№13 - Увімкнення та вимкнення комп'ютера та інших пристроїв. Робочий стіл. Значки робочого столу.

Мета:навчити учнів правильно вмикати та вимикати комп’ютер, познайомити з процесом запуску та з поняттям робочого столу; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№14 - Організація робочого місця під час навчання з різними пристроями.

Мета: навчити організовувати робоче місце біля комп’ютера під час роботи; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, обережність, дисциплінованість.

№15 - Використання пристроїв для навчання: перегляд зображень (образотворче мистецтво), читання текстів (літературне читання), слухання мелодій (музичне мистецтво).

Мета: познайомити учнів з можливостями комп’ютера та використання його для навчання; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№16 - Виділення обраного тексту в середовищах для читання. Використання миші та інших маніпуляторів для вибору та переміщення об’єктів.

Мета: навчальна: навчити учнів виділяти обраний текст в середовищах для читання з використанням маніпуляторів (миші та клавіатури); розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№23 - Правила безпечної роботи в Інтернеті. Інформація для дітей та для дорослих. Приватна (особиста, сімейна) та публічна інформація. Авторство контенту (власне і чуже). Вікові обмеження на перегляд вмісту сторінок.

Минулорічний матеріал вже не актуальний для цього класу. Очікуйте оновлення протягом 2019-2020 навчального року

№33 - Створення власних літературних творів за допомогою текстових та графічних редакторів. Презентування власних ідей, думок та інформаційних продуктів перед аудиторією.

Минулорічний матеріал вже не актуальний для цього класу. Очікуйте оновлення протягом 2019-2020 навчального року
Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання