3 клас

Симбіотичне календарно-тематичне планування уроків інформатики для 3 класу за новою програмою НУШ (2020-2021 навчальний рік)

№ уроку

Дата

уроку

Програма Р.Б. Шияна

Програма О.Я. Савченко

Примітка

Змістова лінія\Тема уроку

Змістова лінія\Тема уроку

 

Змістова лінія «Я у світі інформації»  (Дані. Інформація. Моделі)

Змістові лінії: «Інформація. Дії з інформацією» та «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією»

 

1.       

 

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.

Повторення основних прийомів роботи із комп'ютерами та даними. Повторення вивченого матеріалу за 2 клас.

 

2.       

 

Інструктаж з БЖД. Роль інформації в житті людини. Значення інформації.

 

3.       

 

Інструктаж з БЖД. Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео.

 

4.       

 

Інструктаж з БЖД. Збереження повідомлень. Перетворення інформації з одного виду в інший.

 

5.       

 

Інструктаж з БЖД. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформаціє. Джерело інформації. Комп’ютерні пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією.  Пристрої введення та пристрої виведення.

 

6.       

 

Інструктаж з БЖД. Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями.  Структурування інформації в документах, теках. Поняття меню.

 

7.       

 

Інструктаж з БЖД. Поняття про мережі. Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера.

 

8.       

 

Інструктаж з БЖД. Поняття веб-сторінки, її адреси.

 

9.       

 

Інструктаж з БЖД.  Ключові слова для пошуку. Пошук зображень, текстів, відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів. Додавання найкращих результатів у закладки браузера. Структурування закладок у теки.

 

 

Змістова лінія «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві»

Змістові лінії: «Інформація. Дії з інформацією» та «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією»

 

10.   

 

Інструктаж з БЖД.  Прості критерії оцінювання надійності Інтернет-сайтів. Етика та безпека цифрової поведінки, цифрова репутація, цифровий слід. Відповідальна поведінка онлайн.

 

11.   

 

Інструктаж з БЖД.  Модель адекватного реагування в сумнівних ситуаціях. Джерела отримання допомоги в прикрих і тривожних ситуаціях.

 

12.   

 

Інструктаж з БЖД. Конфіденційність даних, приватна інформація. Способи визначення і позначення авторства інформаційних продуктів. Поняття про захист авторських прав. Наслідки та ризики використання плагіату (списування).

 

 

Змістова лінія «Я і цифрові пристрої»

Змістові лінії «Об’єкт. Властивості об’єкта» та «Комп’ютерні програми. Меню та інструменти»

 

13.   

 

Інструктаж з БЖД.  Середовища для читання електронних текстів. Робота з електронним текстовим документом.  Офлайнові текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту.  Змінювання та вдосконалення текстів.

 

14.   

 

Інструктаж з БЖД. Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури.

 

15.   

 

Інструктаж з БЖД. Вдосконалення навичок редагування та форматування тексту в межах офлайнових текстових редакторів.

 

16.   

 

Інструктаж з БЖД. Доповнення текстів зображеннями в середовищі офлайнових текстових редакторів.

Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

 

 

Змістові лінії «Моя цифрова творчість»

Змістова лінія «Лінійні алгоритми»

 

17.   

 

Інструктаж з БЖД. План дій, інструкція, команда. Поняття алгоритму. Алгоритми і виконавці.

 

18.   

 

Інструктаж з БЖД.  Види алгоритмів. Складання алгоритмів для виконавців.

 

19.   

 

Інструктаж з БЖД. Середовище програмування для дітей Scratch: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків. Порядок виконання команд виконавцем.

 

20.   

 

Інструктаж з БЖД. Знаходження та пошук пропущених дій в алгоритмах.

 

21.   

 

Інструктаж з БЖД.  Складові частини об’єктів. Зміна вигляду об’єктів у середовищі Scratch.

 

22.   

 

Інструктаж з БЖД.  Алгоритм малювання у середовищі Scratch.

 

23.   

 

Інструктаж з БЖД.  Алгоритм руху у середовищі Scratch.

 

24.   

 

Інструктаж з БЖД.   Алгоритм зі звуком. Упорядкування об’єктів у середовищі Scratch. 

 

25.   

 

Інструктаж з БЖД. Істинні й хибні висловлювання.

 

26.   

 

Інструктаж з БЖД. Логічне слідування.

 

27.   

 

Інструктаж з БЖД. Використання логічних висловлювань з «не», «і», «або».

 

 

Змістова лінія «Моя цифрова творчість»

Змістова лінія «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання»

 

28.   

 

Інструктаж з БЖД. Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень, як вид презентування.  Середовище створення презентацій.

 

29.   

 

Інструктаж з БЖД. Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів.

 

30.   

 

Інструктаж з БЖД. Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах.

 

31.   

 

Інструктаж з БЖД. Утворення нового слайду, текстового вікна/поля.

 

32.   

 

Інструктаж з БЖД. Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою.

 

 

Змістова лінія «Комунікація та співпраця»

Змістова лінія «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання»

 

33.   

 

Інструктаж з БЖД. Групова взаємодія. Групові ролі. Планування групової діяльності. Визначення мети побудови групового презентаційного матеріалу на обрану тему.

 

34.   

 

Інструктаж з БЖД. Реалізація групового проекту в середовищі створення презентацій. Представлення його однокласникам.

 

35.   

 

Інструктаж з БЖД. Рефлексія щодо власної діяльності протягом навчального року. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання