Каталог матеріалів

Урок №233 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Канікули!

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

 

Урок №233. Читання. Канікули!

Очікувані результати: учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

узагальнити й систематизувати знання учнів з української мови; говорити про цілі та плани на літні канікули; розвивати спостережливість, допитливість, творчу уяву; формувати культуру мовлення, навички самоконтролю, роботи в парах, у групах; розвивати мовлення, мислення, увагу, інтелектуальні здібності; виховувати ціннісне ставлення до оточуючих;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 6. Робота над скоромовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 8-9. Прочитай склади.

Слайд 10. Гра «З’єднай схему зі словом».

Слайд 11. Рухлива вправа.

Слайд 12. Ребус

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 13. Стратегія «Входження у малюнок».

Слайд 14. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 15. Поміркуй.

Слайд 16. «Щоденні 5». Читання для друга.

Слайд 17. Конкурс на кращого читця вірша.

Слайд 18. Поміркуй і дай відповідь на запитання.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 20. Гра «Знайди слова».

Слайд 21. Вправа «Сенкан».

Слайд 22. Гра «Конструктори або Склади слова».

Слайд 23. Вправа «На канікулах».

Слайд 24. Завдання для справжніх «художників».

Слайд 25. Вправа «Продовж речення».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Зірковий настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні