Каталог матеріалів

Урок №227 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Читаю про користь спорту.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

 

Урок №227. Читання. Читаю про користь спорту.

Очікувані результати: учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розвивати позитивне ставлення до спорту, до фізичної культури та здорового способу життя; розвивати уважність, спостережливість; виховувати тактовне ставлення одне до одного; навчити берегти та цінити дружбу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Дихальна вправа.

Слайд 6. Робота зі скоромовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

ІI. Актуалізація опорних знань

Слайд 8-9. Прочитай склади.

Слайд 10. Гра «З’єднай схему зі словом».

Слайд 11. Бесіда «Які риси характеру розвиває спорт»

Слайд 12. Гра «Хто більше?»

Слайд 13. Вправа «Квест-цікавинка».

Слайд 14. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 15. Слухання вірша Грицька Бойка «Гантелі».

Слайд 16. Гра «Трибуна думок».

Слайд 17. Стратегія «Входження у малюнок».

Слайд 18. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 19. Конкурс на кращого читця вірша.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Слайд 21. Стратегія «Входження у малюнок».

Слайд 22. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 23. Використання стратегії «Ромашка Блума». Робота в групах.

Слайд 24. Вправа «Продовжте речення».

Слайд 25. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 26. Читання тексту «ланцюжком»

Слайд 27. Дай відповідь на запитання.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 28. Гра «Вгадай вид спорту».

Слайд 29. Гра «Збери прислів'я».

Слайд 30. Завдання для справжніх «художників»

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Веселка».

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні