Каталог матеріалів

Урок №223 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Читаю про дружбу і друзів.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №223. Читання. Читаю про дружбу і друзів.

Очікувані результати: учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розвивати вміння дітей спілкуватися і підтримувати товариські стосунки в класі, між хлопчиками та дівчатками; виховувати тактовне ставлення одне до одного; навчити берегти та цінити дружбу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-6. Вправа «Вітання».

Слайд 7. Робота зі скоромовкою.

Слайд 8. Гімнастика для очей.

ІI. Актуалізація опорних знань

Слайд 9-10. Прочитай склади.

Слайд 11. Аналіз життєвої ситуації.

Слайд 12. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 13. Вправа «Квест-цікавинка»

Слайд 14. Рухлива вправа.

 Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 15. Слухання вірша Платона Воронька «Друзяки».

Слайд 16. Робота над притчею.

Слайд 17. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 20. Поміркуй.

Слайд 21. Самостійне напівголосне читання вірша.

Слайд 22. Читання за ролями.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 23. А ти знав? А ти знала?

Слайд 24. Вправа «Сенкан». Іменник. Дружба.

Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть смайлика, який відповідає вашому настрою та покажіть відповідну цеглинку LEGO.

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні