Каталог матеріалів

Урок №221 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Читаю оповідання про дітей. Н. Вернигора «Моє місто». «Несправжня вулиця» (за О. Кротюк). Робота з дитячою книжкою.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №221. Читання. Читаю оповідання про дітей. Н. Вернигора «Моє місто». «Несправжня вулиця» (за О. Кротюк).

Очікувані результати: учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розширити знання учнів про чистоту довкілля; розвивати спостережливість, допитливість, творчу уяву, мислення, зв'язне мовлення; збагачувати словниковий запас; прищеплювати любов до членів сім'ї та до чистоти довкілля;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-6. Вправи на постановку дихання та розвиток артикуляції.

Слайд 7. Робота зі скоромовкою.

Слайд 8. Гімнастика для очей.

ІI. Актуалізація опорних знань

Слайд 9-10. Прочитай склади.

Слайд 11. Гра «Магазин»

Слайд 12. Вправа «Трибуна думок».

Слайд 13. Гра «Що покладем у кошик?».

Слайд 14. Рухлива вправа.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 15. Слухання вірша Ніни Вернигори «Моє місто».

Слайд 16. Вправа «Передбачення».

Слайд 17. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 18. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 19. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 20. Вправа «Продовжте речення».

Слайд 21. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 22. Читання тексту «ланцюжком».

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24. Дискусійна сітка Елвермана, або «павутинка» дискусії

Слайд 25-26. Складання правил поведінки на вулиці. Робота в групах.

Слайд 27. Вправа «Трибуна думок».

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 28. Гра «Конструктори або Склади слова».

Слайд 29. Завдання для справжніх «художників».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Імбирний настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні