Каталог матеріалів

Урок №197 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання віршів М. Хоросницької «Я навчився вже читати…», В.Зорик «Книжка».

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №197. Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання віршів М. Хоросницької «Я навчився вже читати…», В.Зорик «Книжка».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати вміння учнів читати слова й тексти з вивченими буквами; удосконалювати навички читання, швидкого промовляння скоромовок; учити працювати в парах і групах; розвивати пізнавальні та творчі здібності школярів, усне мовлення, увагу, спостережливість, фантазію; виховувати любов до книги;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота з чистомовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

ІI. Актуалізація опорних знань

Слайд 8. Гра «Цікаве слово».

Слайд 9-10. Бесіда за віршем.

Слайд 11. Проблемне запитання.

Слайд 12. Вправа «Квест-цікавинка».

Слайд 13. Прочитай склади.

Слайд 14. Читаємо швидко.

Слайд 15. Викладіть звукові схеми слів.

Слайд 16. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 17. Вправа «Передбачення».

Слайд 18. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 19. Самостійне напівголосне читання вірша.

Слайд 20. Конкурс на кращого читця вірша.

Слайд 21. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 22. 10 ЗОЛОТИХ ПРАВИЛ ЧИТАННЯ КНИГ.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24. Вправа «Передбачення».

Слайд 25. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 26. Читання вірша «ланцюжком».

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 27. Використання стратегії «РАФТ». Робота в парах.

Слайд 28. Вправа «Сенкан».

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Інтерв’ю».

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні