Каталог матеріалів

Урок №193 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Апостроф. Спостереження за звуками, позначуваними буквами, між якими ставиться апостроф. Вимова слів з апострофом.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №193. Читання. Апостроф. Спостереження за звуками, позначуваними буквами, між якими ставиться апостроф. Вимова слів з апострофом. Читання слів і складів з апострофом. Опрацювання тексту Д. Чередниченка «П’ятеро». Вивчення напам'ять вірша Н.Гуркіна «Маю десять пальців я».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

ознайомити учнів зі знаком апостроф; навчити їх читати слова з апострофом; виробляти вміння складати звукові моделі; розвивати пізнавальну активність школярів; розвивати мислення, мовлення учнів, моторику пальців; виховувати інтерес до читання, до мистецтва, працелюбність;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Психологічна настанова на урок. Вправа «Я хочу навчатися, тому що…». Учні утворюють коло і промовляють:

Слайд 4. Робота зі скоромовкою.

Слайд 5. Гімнастика для очей.

ІI. Актуалізація опорних знань

Слайд 6. Гра «жук-буквоїд».

Слайд 7. Пригадай.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 8-15. КАЗКА ПРО АПОСТРОФ.

Слайд 16-17. Робота над звуковим аналізом слів «м'яч», «п'ять».

Слайд 18. Рухлива вправа.

Слайд 19. Читання слів (с. 72).

Слайд 20-23. Гра «Назви слово».

Слайд 24. «Щоденні 5» — читання для друга.

Слайд 25-26. Робота над віршем Наталії Гуркіної (с. 72).

Слайд 27. Фізкультхвилинка.

Слайд 28. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 29-30. Проведи дослідження

Слайд 31. Вправа «Передбачення».

Слайд 32. Читання вірша.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 33. Практичне завдання.

Слайд 34. Дай відповідь на запитання.

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Інтерв’ю».

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні