Каталог матеріалів

Урок №185 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Відпрацювання злитої вимови звуків [дз], [дз′]

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №185. Читання. Відпрацювання злитої вимови звуків [дз], [дз′]. Опрацювання вірша Г.Бойка «Горобець» та оповідання Ю.Старостенка «Лісовий майстер».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

продовжити знайомити з буквосполученням дз, його звуковим значенням; формувати навички читати слова з буквосполученням дз; закріплювати вміння робити звуко-буквений аналіз слів; розвивати мислення, мовлення учнів; виховувати інтерес до читання;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота зі скоромовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 8. Прочитай склади.

Слайд 9. Читаємо швидко!

Слайд 10. Склади звукові схеми до слів

Слайд 11. Рухлива вправа.

Слайд 12. Гра «Назви, де чий дзьоб».

Слайд 13. «Щоденні 5» — самостійне читання.

Слайд 14. Дай відповідь на запитання.

Слайд 15. Конкурс на кращого читця вірша.

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Слайд 17. Вправа «Входження у малюнок»

Слайд 18. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 19. Дай відповідь на запитання

Слайд 20. Самостійне напівголосне читання.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 21. Творче завдання.

Слайд 22-25. Вправа "Додай останнє слово".

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні