Каталог матеріалів

Урок №183 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звуки [дз], [дз'], буквосполучення дз. Відпрацювання правильної вимови звуків [дз]. [дз']

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №183. Читання. Звуки [дз], [дз'], буквосполучення дз. Відпрацювання правильної вимови звуків [дз]. [дз']. Опрацювання вірша А. Зарудного «Дзвіночки».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

ознайомити з буквосполученням дз, його звуковим значенням; формувати навички читати слова з буквосполученням дз; закріплювати вміння робити звуко-буквений аналіз слів;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота зі скоромовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 8. Гра «Упіймай звук [дз]».

Слайд 9-10. Правильно вимовляємо звуки

Слайд 11. Склади звукові схеми до слів

Слайд 12. Рухлива вправа.

Слайд 13. Читання складів (с. 66).

Слайд 14. Читання слів.

Слайд 15-17. Гра «Назви слово».

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19. Вправа «Входження у малюнок»

Слайд 20. Читання тексту. «Щоденні 5» — читання для друга.

Слайд 21. Самостійне напівголосне читання.

Слайд 22. Конкурс на кращого читця вірша.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 23. Гра «Аукціон».

Слайд 24. Гра «Склади слова».

Слайд 25. Читаємо швидко!

Слайд 26. Гра «Конструктори або Склади слова».

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Загадкові листи».

Слайд 27. З яким буквосполученням ознайомилися на уроці? (дз).

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні